Hou de zon in de winter binnen maar hou ze in de zomer tegen

Je kan heel wat energie besparen door je woning in de winter gratis te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer mag je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door.

Bouw vooruitziend

We bouwen als we jong zijn, maar willen ook graag in ons huis blijven wonen als we ouder worden en misschien niet meer zo goed te been zijn, of misschien door een ongeval of ziekte met beperkingen geconfronteerd worden. Daarom is het goed om bij het ontwerp te voorzien dat je huis aanpasbaar is. Door rekening te houden met aandachtspunten als : voorzien van voldoende brede binnendeuren, plaatsing van een berging naast het toilet zodat dit laatste makkelijk kan vergroot worden, drempelloze detaillering, plaatsen van een rechte trap zodat hier eventueel een trapliftje kan aan gemonteerd worden, inwerken van domotica-toepassingen die een aantal taken van je kunnen overnemen,…

Isoleer, isoleer, isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren? Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid : overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd.

Ventileer gecontroleerd

Verse lucht in een woning is niet alleen nodig voor onze gezondheid, maar ook om problemen met het gebouw te vermijden (bvb vochtproblemen, schimmels). De kunst is echter de juiste hoeveelheid lucht aan te voeren, door het huis te laten stromen en af te voeren. Dit kan zowel natuurlijk (met eenvoudige ventilatieroosters) als mechanisch (met een aandrijfsysteem) gebeuren.

Gebruik duurzame energie

Duurzame energie is energie afkomstig van bronnen, die zich snel hernieuwen en die niet zorgen voor extra broeikasgassen. We denken dan aan zonne-energie, die kan worden omgezet in warmte (zonneboiler) of in elektriciteit (fotovoltaïsche zonnecellen). Maar er is ook bvb het gebruik van houtpellets: het CO2 dat de boom tijdens zijn leven omzet, compenseert de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij een goede verbranding.

Plaats een energiezuinige verwarmingsinstallatie

De rendementen van verwarmingsinstallaties worden alsmaar hoger, of je nu met gas, stookolie of een andere bron verwarmt. Ze worden gekenmerkt door labels als HR Top en Optimaz. Maar let wel op, de meeste van deze hoge rendementsinstallaties halen dit slechts als ze op lage temperatuur werken. Dit geldt zowel voor de moderne condensatieketels als voor warmtepompen.

Bespaar op drinkbaar water

Leidingwater heeft een hoge kwaliteit; we spreken terecht van drinkwater. Met zo’n kostbaar product moeten we dan ook zuinig omgaan. Gemiddeld kunnen we voor bijna 60% van ons verbruik ook regenwater gebruiken (toiletten, poetsen, was, tuin). Ook waar drinkwaterkwaliteit nodig is (douche, handen wassen,…) kan via moderne apparatuur verspilling vermeden worden (vb. door gebruik van spaardouchekoppen, debietbegrenzers,…), maar ook door op te letten dat er geen kranen nodeloos blijven lopen en door druppende kranen te herstellen.

Regenwater hoort niet in de riool

Regenwater verstoort de werking van waterzuiveringsinstallaties, bij grote buien kan de riool het water niet meer slikken, bij langdurige regen zijn er problemen met overstromingen. Op veel plaatsen wordt inmiddels een dubbel rioolstelsel gebouwd, één voor vuil water en één voor regenwater. Regenwater dient dus apart afgevoerd. Best is echter regenwater in de eerste plaats te gebruiken voor toepassingen in de woning. Het overtollige regenwater moet men proberen zo lang mogelijk ter plaatse te houden (bufferen) en te laten insijpelen in de grond (infiltreren). Bufferen kan bv door plaatsing van een groendak, infiltreren kan via allerhande infiltratievoorzieningen. In heel wat gemeenten kan je hiervoor trouwens subsidie krijgen.

Gebruik kwalitatieve materialen en let op goede uitvoering

Niets is zo onduurzaam als materialen, die moeten worden uitgebroken omdat ze niet naar behoren functioneren. Er bestaan heel wat kwaliteitsgaranties voor bouwmaterialen, o.m. het Benor-merk, dat garandeert dat het product aan de Belgische norm voldoet (als er een norm is). ATG (algemene technische goedkeuring) is dan weer een kwaliteitsgarantie voor bouwproducten en de CE-markering is een verplichte Europese aanduiding voor veel bouwmaterialen. Maar een slecht geplaatst materiaal, hoe goed het ook is, werkt ook niet. Daarom is het steeds aangewezen je goed te informeren over een aantal basisprincipes voor een goede uitvoering.

Duurzaam bouwen rendeert

Als we het over duurzaam bouwen hebben, komt steeds de vraag “En wat is de meerkost” ?”. Duurzaam bouwen begint echter voordat de pen het papier raakt. Wil je duurzaamheid toevoegen aan een bestaand plan kost dit altijd veel meer dan wanneer je van bij het begin rekening houdt met de principes van duurzaam bouwen. Veel van de maatregelen kosten weinig of niets of betalen zich snel terug. Ook zijn er heel wat subsidies te krijgen, zowel van de Vlaamse overheid als bij gemeenten en provincies. Daarbovenop zijn er nog de fiscale aftrekmogelijkheden van de federale overheid. Voor informatie hierover kan je terecht op een aantal websites: www.energiesparen.be bevat alle informatie over steunmaatregelen op vlak van energiebesparing, www.premiezoeker.be is een website met informatie over alle steunmaatregelen voor de Vlaamse (ver)bouwer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here