Een draagvloer in welfsels

Welfsels zijn geprefabriceerde holle betonnen elementen van 30 of 60 cm breedte; de dikte is afhankelijk van de overspanning maar is minimum 12 cm.
De v-vormige ruimten tussen de afzonderlijke elementen worden dichtgegoten met beton; indien nodig wordt er bovenop nog een extra druklaag gegoten waarin ook eventueel extra wapening kan geplaatst worden.
Welfsels bestaan met een gladde of een ruwe onderkant, en ook met eraan vastgekleefde isolatie voor gebruik boven kruipkelders. Welfsels zijn prijsgunstig, maar kunnen, zeker als er geen druklaag werd gegoten, aanleiding geven tot plafondbarsten.

Een draagvloer in potten en balkjes

Het systeem bestaat uit geprefabriceerde volle betonnen T-vormige balkjes waartussen holle elementen (potten) in gebakken aarde, beton of polystyreen worden opgehangen; hierop komt ook een betonnen druklaag. Dit systeem is vooral interessant bij verbouwingen omwille van de gemakkelijke hanteerbaarheid.
Ingeval potten en balkjes uit een ander materiaal zijn bestaat de kans op aftekening van de elementen op het plafond tengevolge van verschillen in statische elektriciteit, waardoor het ene materiaal meer stof aantrekt dan het andere.

Een draagvloer in prédals

Geprefabriceerde betonnen platen van grotere breedte (1.20 m) worden gebruikt als verloren bekisting. De platen hebben een dikte van 5 cm, met uitstekende wachtwapeningen waaraan bijkomende wapening kan bevestigd worden, alvorens het beton erop te storten. Het systeem geeft weinig kans op plafondbarsten, kan omwille van de weinige naden en de gladde onderkant onmiddellijk geplamuurd en geschilderd worden maar is wel iets duurder.

Ter plaatse gestorte betonnen draagvloer

Een bekisting in hout of betonplex wordt op de werf opgebouwd, alle bewapening wordt ter plaatse gevlochten en geplaatst en het beton wordt ter plaatse gestort. Dit systeem kan voor de meest ingewikkelde constructies gebruikt worden, maar is omwille van de bewerkelijkheid een duurdere oplossing.

Een draagvloer in houten bruggen

Houten bruggen, al dan niet geschaafd, worden op regelmatige afstand van elkaar geplaatst, hierop komt een houten plancher of een ondervloer in plaatmateriaal. Dit systeem werd vroeger bijna altijd gebruikt, maar nu vinden we het voornamelijk nog terug in de houtskelet- of massieve houtbouw en ook wel als mezanine-vloer bij de klassieke bouwwijze. Het is een constructie die licht van gewicht is en dus ook bij verbouwingen van nut kan zijn. Hout is altijd een warm en aangenaam materiaal, maar denk eraan dat een houten vloer akoestisch minder interessant is, zowel wat betreft geluidsoverdracht van boven naar onder als omgekeerd.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here