Als je woning ouder is dan 5 jaar én minstens 5 jaar in gebruik op het moment dat de BTW verschuldigd is, kan je werken met het verlaagd BTW-tarief van 6% (i.p.v. 21%). Dit geldt echter alleen voor werken die je laat uitvoeren door een geregistreerd aannemer.
Jij moet je aannemer in dit geval een attest bezorgen waarin je verklaart dat de woning ouder dan 5 jaar is én dat ze bestemd is voor privaat gebruik.
Deze regeling, die vroeger enkel gold voor woningen van 15 jaar en ouder, is in voege sinds 1 januari 2000 en liep oorspronkelijk, wat de woningen tussen 5 en 15 jaar oud betreft, slechts tot 31 december 2010. Recent werd beslist de maatregel te verlengen tot 31 juni 2011.

De werkzaamheden waarvoor 6% geldt, behelzen het verbouwen, renoveren, herstellen en onderhouden (geen reiniging) van een onroerend goed dat tenminste 5 jaar oud is. Ook de levering en plaatsing van aparte verwarmingstoestellen (kachels, radiatoren of convectoren die werken met hout, kool, stookolie, gas of elektriciteit en aangesloten zijn op een schoorsteen of de vereiste energieleidingen) in een minstens 5 jaar oude woning vallen onder de 6% BTW-regeling.

Opgelet: een oude woning afbreken en herbouwen of slechts enkele muren recuperen evenals een verbouwing waarbij de oude oppervlakte kleiner is dan de helft van de nieuwe vallen normaal gezien niet onder de 6% regel.
Nieuw: Sinds 2007 is dit echter wel het geval wanneer de woning gelegen is op het grondgebied van welbepaalde steden (Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Charleroi, Dendermonde, Doornik, Elsene, Etterbeek, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Luik, Mechelen, Moeskroen, Namen, Oostende, Roeselare, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Noode, Sint-Niklaas, Ukkel, Verviers en Vorst). Bedoeling van de nieuwe maatregel is het bestrijden van de leegstand en de onbewoonbaarheid van oude stadswijken.

Voorwaarden zijn ook hier dat de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer en dat de woning (hoofzakelijk) bedoeld is voor privé-gebruik.
Daarnaast moet je als bouwheer op voorhand een verklaring indienen bij het BTW-kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de woning gelegen is, samen met een afschrift van de stedenbouwkundige vergunning en het aannemingscontract.
Meer info op: www.confederatiebouw.be

Het relanceplan van de federale regering voorzag in een tijdelijke veralgemening van deze 6% BTW-regel bij afbraak en heropbouw voor 2009 ! Vanaf 2010 is de maatregel echter opnieuw beperkt tot de 32 stadsgebieden.

Werken aan constructies die niet met de woning verbonden zijn en geen rechtstreekse verbetering van het wooncomfort inhouden, worden van het 6% BTW-tarief uitgesloten, zoals:

  • losstaande garages, die niet onmiddellijk van nut zijn voor de eigenaar of de huurder en geen geheel vormen met de woning
  • afsluitingen, hekken en omheiningen die een afscheiding of een afbakening van het eigendom of het bebouwde perceel vormen
  • losstaande serres en pergola’s, die bij de tuin behoren
  • tuinhuisjes
  • paden en opritten die niet rechtstreeks met de openbare weg of een voor bewoning bestemd gebouw verbonden zijn
  • terrassen die niet grenzen aan een voor bewoning bestemd gebouw

Raadpleeg je architect, aannemer of leverancier of steek je licht op bij het plaatselijk BTW-kantoor!

Je kan op de site van de Federale Overheidsdienst Financiën, onder publicaties een minifolder over het 6% BTW-tarief downloaden.

Bij werken die je zelf uitvoert valt de aankoop van de materialen onder het 21% tarief. Voor werken waarbij de materiaalkost aanzienlijk hoger ligt dan de plaatsingskost is het te overwegen om ze te laten uitvoeren door een aannemer aangezien het BTW-verschil al een deel van de uurlonen dekt.
Wordt het aandeel van de materiaalkost in de totale kost te belangrijk dan worden ze echter ook hier belast aan 21%.
Op erelonen van architecten en ingenieurs betaal je altijd 21 % BTW.
Zie ook “De BTW-aangifte”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here