Glaspartijen maken een belangrijk deel uit van de buitengevel. Een degelijk geïsoleerde buitenmuur vormt een goede barrière tegen de koude, het spreekt dus vanzelf dat we deze isolerende waarde ook ter plaatse van de ramen moeten voorzien.

Dubbele beglazing heeft allang de markt veroverd, en is sindsdien alleen maar verbeterd en geëvolueerd naar hoogrendementsglas (HR-glas).
Het principe bestaat erin twee glasplaten achter elkaar te plaatsen met daartussen een spouw of open ruimte. De omtrek van het geheel wordt dan hermetisch afgesloten. Dubbele beglazing wordt dus op maat gefabriceerd.

De isolerende waarde van de beglazing wordt uitgedrukt door de K-waarde, waarvan de eenheid W/m2K is. Deze waarde drukt uit hoeveel Watt warmte er per m2 glasoppervlak verloren gaat per graad Kelvin temperatuursdaling (1 graad Kelvin = 1 graad Celsius). Hoe lager dus de K-waarde, hoe beter isolerend de beglazing is.

Naast thermisch isolerend kan men glas ook akoestisch isolerend of inbraakwerend maken, zonder dat aan de thermische isolatie iets hoeft te veranderen.
De beglazing wordt meestal mee voorzien door de uitvoerder van het buitenschrijnwerk, maar niets belet je om afzonderlijk je glas te bestellen.

Thermisch isolerend glas

Gewone thermische (of dubbele) beglazing heeft een U-waarde van ongeveer 2,9 W/m2K. Deze beglazing wordt bij nieuwbouw niet meer geplaatst en heeft in het kader van de nieuwe regelgeving ivm Energieprestatie en Binnenklimaat, plaats moeten ruimen voor superisolerende of hoogrendementsbeglazing.

Verbeterd isolerend glas wordt bekomen door de spouw tussen de twee glasbladen te vullen met isolerend gas, en/of door één van de glasbladen aan de binnenkant te bekleden met een transparante coating bestaande uit verschillende metaallagen met elk hun specifieke eigenschappen. Dit resulteert in HR-glas of hoogrendementsglas met U-waarden van 1,1 W/m2K tot zelfs 0,5 W/m2K.

De benamingen verschillen van fabrikant tot fabrikant. Door de metaalcoatings hebben sommige types een licht spiegelend effect, of zelfs een lichte bruine of blauwe kleur. Informeer je hierover voor je beslist.

Indien je kiest voor hoogrendementsbeglazing, let er dan op dat ook de raamprofielen voldoende thermisch isolerend zijn en dat de ramen luchtdicht geplaatst worden. Het zijn immers al deze elementen samen die de algemene isolatiewaarde van je raam bepalen.

Stel je nog hogere eisen aan de thermische isolatie van je beglazing, dan kan je ook opteren voor driedubbele beglazing. Dergelijke beglazing wordt bij voorbeeld gebruikt bij passiefwoningen.

Akoestisch isolerende beglazing

Als je woning gelegen is in een drukke stadskern, langs een drukke baan of in de buurt van van een discotheek of vliegveld, kan het nuttig zijn akoestisch isolerende beglazing te voorzien. Hierbij moet je zeker ook in overweging nemen dat een vast raam hoe dan ook al beter akoestisch isoleert dan een opengaand raam !

Anders dan bij thermische isolatie, waarbij een niet geïsoleerd deel enkel plaatselijk een negatief effect heeft, is het bij akoestische isolatie zo dat het minste lek bijna alle geleverde inspanningen teniet doet.
Het volstaat dus niet om akoestisch isolerende beglazing te voorzien, ook de ruimten tussen schrijnwerk en metselwerk moeten geluiddicht worden afgedicht.
Ook rolluikkasten en verluchtingselementen kunnen in dit geval problemen opleveren.

Akoestisch isolerende beglazing kan men op verschillende manieren maken: door dikkere glasplaten, verschillende diktes van de 2 glasplaten, dempend gas in de spouw of gebruik van gelaagd glas. Afhankelijk van de gewenste geluiddemping worden verschillende van deze technieken gecombineerd.
Akoestisch isolerend glas is ook verkrijgbaar met een verbeterde thermische isolatie, of zelfs inbraakwerend of reflecterend.

Reflecterende beglazing

Reflecterend of zonwerend glas zie je veel toegepast in kantoorbouw met glazen vliesgevels (= volledig bekleed met glas). Het reflecterend vermogen wordt bekomen door de glasoppervlakken te bedekken met metaallagen. Afhankelijk van de gebruikte lagen verandert ook de lichtdoorgangscoëfficiënt van het glas evenals de kleur en het spiegelend effect. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, raadpleeg je best de technische documentatie van de leveranciers.

Reflecterende beglazing is niet goedkoop, maar is soms wel aan te raden in woningbouw, wanneer er bv. grote zuidelijk gerichte glaspartijen voorzien zijn. Een achteraf opgeplaatste zonwering is esthetisch gezien niet altijd evident en brengt ook extra kosten met zich mee. Als je voor de andere ramen de meerkost niet wil betalen, kies dan heel zorgvuldig het type reflecterende beglazing, zodat het kleurverschil beperkt blijft.

Houd er ook rekening mee dat de kleur van het glas mee de lichtkleur in je woning bepaalt. Blauwe tinten bv. kunnen in de woning nogal somber overkomen.
Bepaalde types van de hiervoor besproken thermisch isolerende HR-beglazing nemen al een groot stuk van het oververhittingsprobleem in de zomer weg, en dit zonder noemenswaardige kleurverschillen.

Inbraakwerende beglazing of veiligheidsglas

Inbraakwerend glas of veiligheidsglas heeft als bedoeling inbrekers buiten te houden én de bewoners en bezoekers van je huis te beschermen tegen verwondingen ten gevolge van glasbreuk.
Een nieuwe Belgische norm die in 2007 in voege trad, geeft richtlijnen in verband met het gebruik van veiligheidsglas o.a. in particuliere woningen. Overal waar een risico bestaat moet gebruik gemaakt worden van veiligheidsglas.
Het spreekt vanzelf dat veiligheidsglas maar inbraakwerend is als de deur- en raamkozijnen zelf ook voldoende beveiligd zijn. De verhalen over inbraken waarbij het glas ongemoeid werd gelaten en de sloten van ramen of deuren geforceerd, zijn niet van de lucht.

Veiligheidsglas bestaat in 2 types:

Gelaagd glas:

Hierbij wordt één van de twee glasplaten opgebouwd uit 2 of meerdere glaslagen, waartussen een aangepaste transparante kunststoffolie wordt aangebracht. Afhankelijk van de gewenste bescherming wordt het aantal glasplaten verhoogd. Bij breuk splintert het glas maar het wordt bijeen gehouden door de folie. Bij dakbeglazing, bv. in veranda’s of erkers wordt de binnenste glasplaat van de dubbele beglazing altijd uitgevoerd in gelaagd glas. Gelaagd glas bestaande uit twee glaslagen met daartussen één kunststoffolie biedt een goede bescherming tegen glasbreuk maar niet tegen inbraak. Hiervoor zijn meerdere glaslagen en kunststoffolies aangewezen.

Gehard glas:

Als het gaat om glazen binnendeuren of -ramen kan je ook gebruik maken van gehard glas. Gehard glas heeft een speciale thermische behandeling ondergaan waardoor het veel sterker is dan traditioneel glas. Bij breuk barst gehard glas in kleine stukjes die geen snijwonden geven (te vergelijken met autoruiten).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here