Een huis financieren met eigen middelen

Een beetje eigen kapitaal is nodig als je aan een eigen woning denkt. Het is echter niet verstandig van al je spaargelden in je woning te steken. Zorg ervoor altijd een bedrag vrij te hebben voor noodgevallen. Je zal zien dat je auto het juist begeeft op het moment dat de aannemer de eerste steen legt. Het is dus verstandiger iets meer te lenen om je woning te bekostigen.
Houd er ook rekening mee dat je de eerste jaren in de meeste gevallen weinig zal kunnen sparen.
Als je je spaargeld belegd hebt tegen goede opbrengsten is het in periodes van lage rente dikwijls ook beter van je spaargeld te laten waar het is, omdat het meer opbrengt dan de lening kost. In zo’n geval is lenen eigenlijk sparen.

Een lening op afbetaling

Er bestaan twee mogelijkheden om te lenen voor onroerend goed. Voor kleinere bedragen heb je de lening op afbetaling, grotere bedragen worden meestal geleend met een hypothecair krediet.
Voor de aankoop van een bouwgrond of voor een verbouwing kan je lenen op afbetaling. Deze leningen worden gemakkelijk toegekend en er zijn meestal geen zakelijke waarborgen voor nodig. Bovendien komt er bij een lening op afbetaling ook geen notaris aan te pas, dus heb je geen beschrijfkosten te betalen.
Er zijn echter wel een paar voorwaarden aan verbonden: het gaat om leningen van beperkte bedragen en er zitten maximale terugbetalingstermijnen aan vast: zo moet je bv. een lening van 12.500 eur over maximum 60 maanden terugbetalen.
Voor hogere bedragen en/of langere looptijden is het meestal interessanter een hypothecaire lening aan te gaan omwille van de fiscale voordelen.
Sluit in ieder geval een schuld-saldo verzekering af zodat in geval van overlijden je familie niet hoeft verder af te betalen.
De premie voor deze verzekering komt in aanmerking voor belastingsvermindering. In de meeste gevallen kan je ook de betaalde intresten fiscaal aftrekken. De benodigde attesten die je nodig hebt om je belastingsbrief te kunnen invullen worden verstrekt door de financiële instelling waarbij je je lening afsloot.

De hypotheek

Bij een hypothecair krediet dient de woning als onderpand voor het krediet. Door de hypotheek krijgt de bevoorrechte schuldeiser (de kredietinstelling) het recht om bij gedwongen verkoop van je woning eerst te worden betaald, voor de overige schuldeisers.

Wanneer je je woning “in hypotheek” geeft aan de “leninggever” via de leningsakte, dan wordt dit door de notaris gemeld aan het “hypotheekkantoor” (een staatsinstelling die bijhoudt wie eigenaar is van welk onroerend goed). Dit noemt men de “hypothecaire inschrijving”. Deze wordt genomen voor een bepaald bedrag (meestal iets meer dan het geleende kapitaal) en altijd voor een termijn van 30 jaar. Is de lening bvb. na 15 jaar afbetaald, dan moet de “leninggever” de hypothecaire inschrijving laten schrappen bij notariële akte, waarvan jij de kosten betaalt.

Een hypothecair krediet kan je krijgen voor de aankoop van een bouwgrond, een woning, of voor verbouwingen en nieuwbouw en gaat meestal gepaard met een levensverzekering en een brandverzekering.

Bij het verkrijgen van gunstige leningvoorwaarden spelen verschillende factoren mee, zo kan bijvoorbeeld de bank waar je normaal je financiële verrichtingen mee afhandelt dikwijls een extra korting als trouwe klant geven. Laat dit je er echter niet van weerhouden om je licht op te steken bij andere banken, want ook zij kunnen soms zeer gunstige voorwaarden aanbieden.
Pas op voor verplichtingen zoals het afsluiten van een schuld-saldo-verzekering en/of een brandverzekering via de bank waar je je lening afsluit. Je kan die verzekeringen ook onafhankelijk afsluiten bij andere verzekeringsmaatschappijen, en dikwijls voordeliger dan via de bank. Geeft je kredietinstelling je voordeliger leningtarieven wanneer je je levensverzekering eveneens bij hen afsluit, vraag dan duidelijk vergelijkbare tariefinformatie zowel aangaande je lening met of zonder korting als over de verzekering en dit over heel de looptijd van beide. Uitkijken, vergelijken en negociëren is de boodschap. Je kan gerust je eisen stellen bij het afsluiten van een lening, je zal zien dat men moeite zal doen om je wensen tegemoet te komen.
De meeste banken bieden heel wat informatie on-line, het loont dus zeker de moeite eens al surfend de ronde te doen.

De kredietopening

Het verschil tussen een gewone hypothecaire lening en een hypothecaire lening onder de vorm van een kredietopening ligt in het feit dat je bij een kredietopening op ieder moment tot een bepaald bedrag kan bijlenen zonder bijkomende notaris- en registratierechten op voorwaarde dat je de termijn waarvoor de hypotheekinschrijving geldt (30 jaar) niet overschrijdt.
Dit is bv. interessant wanneer je een huis koopt en verbouwingen plant na enkele jaren. Op dat moment zal je het reeds terugbetaalde bedrag opnieuw kunnen lenen.
In het geval van nieuwbouw open je bv. een kredietopening ter waarde van het globale bouwbudget maar begin je enkel met de opname en afbetaling van het bedrag dat je nodig hebt voor de aankoop van de grond. Start je de eigenlijke bouw, dan heb je de beschikking over de rest van het krediet, eventueel vermeerderd met het reeds afbetaalde bedrag.
Maar opgepast:

  • het is verleidelijk te blijven lenen
  • de intrestvoet blijft niet noodzakelijk constant
  • bij een overstap naar de concurrentie omwille van een lagere rente, vergeet dan niet dat je notariskosten betaalde op het totale bedrag van de kredietopening!

De looptijd

De looptijd is niet afhankelijk van het geleende bedrag, maar heeft uiteraard invloed op de maandelijkse aflossing. De meest courante looptijden zijn 10, 20 of 25 jaar. Om van de belangrijke fiscale voordelen te kunnen genieten moet de looptijd trouwens minstens 10 jaar bedragen.
Het is duidelijk dat hoe langer je lening loopt, hoe lager je maandelijkse aflossingen zullen zijn, maar ook hoe hoger het aan rente betaalde bedrag aan het einde van de rit.

Heel lange looptijden (meer dan 25 jaar) zijn niet aan te raden. Een lening aangaan die pas afloopt tegen je pensioenleeftijd is een last die je heel je leven meezeult. Het voordeel van de lagere maandelijkse aflossing door een langere looptijd weegt bij lange looptijden niet meer op tegen de nadelen van een duidelijk hogere rentelast over het geheel van de looptijd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here