De wet Breyne

Bouwfirma’s of bouwpromoters verkopen je sleutelklare woningen.
Oorspronkelijk bestond het aanbod voornamelijk uit type-plannen, uitgevoerd in standaard materialen; de confectie onder de woningen. De bouwaanvragen werden opgemaakt door een architect die door de firma werd aangebracht, er was zo goed als geen controle en geen kwaliteitsgarantie.
Die situatie is ondertussen echter grondig veranderd. Om misbruiken in de sector tegen te gaan werd sinds 9 juli 1971 de wet Breyne van toepassing. Deze wet beschermt de bouwheer tegen wanpraktijken van aannemers, en voorziet in een aantal voorwaarden waaraan een aannemingscontract moet voldoen. Contracten die niet beantwoorden aan de Wet Breyne kan je als bouwheer nietig laten verklaren.

Volgende punten moeten zeker vermeld worden in je contract:

  • Er moet een voorlopige en een definitieve oplevering plaats grijpen; de voorlopige bij het beëindigen van de werken, de definitieve na een jaar (zodat ook verborgen gebreken de tijd gehad hebben om zich te manifesteren).
  • Waarborg: de aannemer stort op een geblokkeerde rekening een waarborg van 5%, of hij moet je een bankgarantie voor de voltooiing afleveren (een attest dat hem door de bank wordt verstrekt). De helft van de waarborg mag worden vrijgemaakt bij de voorlopige oplevering, de andere helft is voor ontheffing vatbaar bij de definitieve oplevering.
  • De prijs: de totale prijs van de woning, evenals de herzieningswijze ervan moet vermeld worden.
  • De termijnen: begindatum en uitvoerings- of leveringstermijn moeten gespecifieerd worden, evenals een vertragingsvergoeding die door de aannemer verschuldigd is indien deze termijnen niet worden gerespecteerd. De vergoeding wordt berekend per dag vertraging en gebaseerd op een normale huurprijs die de bouwheer zou kunnen vragen voor zijn nieuwe woning.
  • De betaling: gebeurt in schijven, waarbij de aannemer geen werken of materialen mag aanrekenen die nog niet uitgevoerd of geleverd zijn. Maximum voorschot bij het ondertekenen van het contract: 5%.

Voor- en nadelen van werken met een promotor

Het voordeel van werken met een promotor is dat je minder administratieve rompslomp hebt, er is maar één contract, en ook maar één aannemer.

Nadeel is dat de architect zich niet onafhankelijk kan opstellen, maar dat probleem kan je eventueel oplossen zoals hiervoor werd aangegeven. Een ander nadeel is dat je met een bouwpromoter ofwel minder keuzemogelijkheid hebt (wat dan wel de prijs gunstig kan beïnvloeden omwille van de standaardisatie) ofwel heb je wel de keuzemogelijkheid maar dan zal je bouw wellicht duurder uitvallen dan wanneer je zou werken met een architect en afzonderlijke aannemers. Voor mensen met weinig vrije tijd en een breder budget is dit echter een aangename formule.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here