Je verhuis: de praktische voorbereiding

Het einde van je bouw- of verbouwwerken is in zicht. Tijd om te denken aan je verhuis. Hoe minder je aan het toeval over laat, hoe prettiger je verhuis en de intrek in je nieuwe woonst zal verlopen.
Ben je van plan de verhuis zelf te organiseren, begin dan op tijd met het verzamelen van kartonnen dozen van verschillende formaten. Een TV-doos gevuld met boeken krijg je namelijk niet van de grond. Pols ook op tijd familie en vrienden, zodat je het verloop van de verhuisdag(en) goed kan plannen. Beschik je zelf niet over het vereiste transport, contacteer dan enkele verhuurbedrijven, vergelijk de prijzen en leg de nodige bestel- of vrachtwagens met of zonder chauffeur vast voor de dag van je verhuis.

Ben je van plan je verhuis te laten doen, vraag dan prijs bij enkele verhuisfirma’s. Specificeer of je bij hen dozen wil kopen of huren en of ze een vrachtlift of katrol moeten gebruiken. Verifieer hiervoor eerst in je nieuwe woning of deuren en trappen breed genoeg zijn en of een eventuele lift mag gebruikt worden.
Veel mensen verhuizen tijdens het weekend of in de vakantiemaanden juli en augustus. In die periodes zijn de verhuisfirma’s overbelast, en verhogen ze vaak hun tarieven. Kies daarom zorgvuldig je verhuisdatum en neem vroeg genoeg contact op verschillende verhuisfirma’s.

Sluit eventueel een verzekering af (dikwijls is die al inbegrepen in het contract met de verhuisfirma), en zorg voor een aangepaste bescherming en eventueel afzonderlijk vervoer van waardevolle meubelstukken en andere objecten.

Laat door de gemeentepolitie parkeerruimte voorbehouden voor de verhuiswagen, zowel voor je oude als voor je nieuwe woning. Hiervoor betaal je een kleine som (het tarief verschilt van gemeente tot gemeente) maar zo voorkom je parkeer- en andere problemen op de dag van je verhuis.

Verhuis je naar een ander land, neem dan contact op met gespecialiseerde verhuisfirma’s. Zij brengen je op de hoogte van alle mogelijke formaliteiten die je moet vervullen en van de douanereglementeringen.

De opzeg van het huurcontract

Zeg je huurcontract per aangetekend schrijven op binnen de wettelijke termijn van 3 maanden.
Maak indien nodig, voor de eigenlijke verhuis, een afspraak met de eigenaar om bepaalde zaken te regelen.
Zo moeten er bv. afspraken gemaakt worden omtrent eventuele overnameprijzen van brandstofreserves, meubelen, gordijnen en andere spullen die je wil achterlaten. Ook bepaal je samen de dagen en uren dat je je woonst ter bezichtiging moet openstellen en moet je toelaten dat er affiches “te huur” aangebracht worden.
De dag van de eigenlijke verhuis laat je de meterstanden van water, gas en elektriciteit opnemen door een meteropnemer van de distributiemaatschappij, die je enkele weken tevoren verwittigd hebt of noteer je deze zelf op een speciaal “overnameformulier” dat je samen met de nieuwe huurder of met de eigenaar ondertekent.
Een bij de intrek eventueel opgemaakte inventaris dient op de verhuisdag samen met de eigenaar geverifieerd te worden en tenslotte overhandig je hem de sleutels tegen afgifte van een ontvangstbewijs, waardoor hij verder afziet van elke verplichting die je nog tegenover hem zou hebben.

De gemeentelijke administratie

Verhuis je naar een andere gemeente, dien je dan op tijd aan bij de dienst “Bevolking” om je inschrijving aan te vragen. Binnen de 8 dagen na je verhuis wordt je dan normaal gezien opgeroepen voor de vernieuwing van je identiteitskaart en die van alle personen die samen met jou verhuizen. Bezit je een wagen of motor, geef dit dan aan aan de gemeentepolitie binnen de twee weken na de verhuis. Na aanpassing van je inschrijvingsbewijs brengen zij het “Bestuur van het Verkeer” op de hoogte.
Blijf je in dezelfde gemeente, ga dan zelf binnen de 8 dagen na de verhuis naar de dienst “Bevolking” om de identiteitskaarten te laten aanpassen.

Aardgas en elektriciteit

Neem een tweetal weken voor de verhuis contact op met de distributiemaatschappij om de opname van de meterstand te regelen.
Ofwel maak je een afspraak met een meteropnemer, wiens verplaatsingsonkosten je zal moeten betalen ofwel vul je de meterstand zelf in op een speciaal formulier, dat je samen met de nieuwe huurder of eventueel de eigenaar ondertekent.
Hetzelfde doe je voor het betrekken van je nieuwe woning.
Vermijd af-en aansluitingskosten en zorg ervoor dat zowel de oude als de nieuwe huurder of eigenaar aanwezig is bij de opname van de meterstanden.

Te verwittigen instellingen wanneer je verhuist

Verwittig de scholen van je schoolgaande kinderen, en schrijf ze bij een eventuele verandering van school op tijd in in hun nieuwe school (denk ook aan de kinderopvang van de kleinsten).
Breng ook tijdig je werkgever op de hoogte, die op zijn beurt de sociale zekerheid en het kinderbijslagfonds zal verwittigen.
Ook bij het ziekenfonds, VDAB, vakbonden, enz.. dienen je gegevens aangepast te worden.

Ben je zelfstandig, laat je adreswijziging dan zo snel mogelijk weten aan de sociale kas, waarbij je aangesloten bent, de BTW-administratie, het handelsregister, eventueel je sociaal secretariaat en aan klanten en leveranciers.

Breng ook je bank en je verzekeringsmaatschappij(en) op de hoogte van je adreswijziging. Laat bestaande lopende betalingsopdrachten en verzekeringspolissen veranderen of opheffen en vraag eventueel nieuwe aan.

Voor het nasturen van je briefwisseling haal je in eender welk postkantoor een formulier voor adreswijziging op.
Dit geef je, ingevuld en ondertekend door alle gezinsleden die briefwisseling ontvangen (best vergezeld van een kopie van hun identiteitskaarten) af in het postkantoor van je keuze, minstens 4 dagen voor je verhuist. De betaling voor de nazending van je briefwisseling geldt voor een periode van 6 maanden.
Je kan ook bij het postkantoor de bewaring van je briefwisseling aanvragen voor een periode van maximum 6 maanden op voorwaarde dat je de post regelmatig gaat ophalen.
Ben je geabonneerd op kranten of tijdschriften, geef dan eveneens je adresverandering door aan hun abonnementsdiensten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here