In Vlaanderen geldt sinds 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving.

Het doel van de energieprestatieregelgeving is om energiezuinige, comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, …) en voldoen aan minimale ventilatievoorschriften voor een gezond binnenklimaat.

Enkele termen zijn hierbij van belang:

E-peil

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het E-peil hangt af van:

  • de compactheid
  • de thermische isolatie
  • de luchtdichtheid
  • de ventilatie
  • de verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
  • de oriëntatie en bezonning
  • de koelinstallatie
  • de verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen)

Het K-peil

Het K-peil geeft de globale thermische isolatiewaarde van de schil van een gebouw weer. Het K-peil wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructieonderdelen (muur, vloer, dak, raam…). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil. Ook de compactheid van het gebouw heeft een invloed op de K-waarde. Hoe compacter de woning, hoe lager het K-peil.

De U-waarde

De U-waarde (uitgedrukt in W/m2K) is de warmtedoorgangscoëeficiënt van een constructieonderdeel. Deze waarde drukt uit hoeveel warmte er per seconde, per m2 en per graad temperatuurverschil doorgelaten wordt van de ene naar de andere zijde van de constructie. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking van het constructieonderdeel.

De lambda-waarde

De lambda-waarde of warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal geeft aan hoe goed het materiaal warmte geleidt. Hoe kleiner de waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Een materiaal met een lage lambda-waarde kan je dus minder dik toepassen dan een materiaal met een hogere lambda-waarde om tot een zelfde isolatiewaarde te komen.

Miniumum EPB eisen in Vlaanderen

Voor nieuwbouwwoningen mag het E-peil sinds begin 2010 niet hoger zijn dan 80 en het K-peil mag niet hoger liggen dan 45. Voor elk constructieonderdeel apart zijn ook nog eens maximale U-waarden bepaald. Daarnaast zijn ook minimale ventilatievoorzieningen verplicht.
Onder invloed van het Europese klimaatplan zullen de energienormen voor nieuwe woningen nog strenger worden en zal elke nieuwbouw ook zelf hernieuwbare energie moeten gaan produceren via zonnepanelen, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling… De uiteindelijke doelstelling is de Europese doelstelling van een ‘bijna-energie-neutrale’ woning tegen 2021.

Bij een verbouwing gelden minder strenge eisen.
Voor gedeeltelijke herbouw of kleine uitbreidingen van een gebouw (met een beschermd volume van minder dan 800 m3 en zonder wooneenheden) gelden bepaalde maximale U-waarden en zijn minimale ventilatievoorzieningen verplicht.
Bij renovatie gelden bepaalde maximale U-waarden voor de verbouwde en de nieuwe delen en moeten er in ruimtes waar de ramen worden vervangen minimale toevoeropeningen komen voor ventilatie.

Denk toekomstgericht

Een (ver)bouwproject neemt algauw enkele jaren in beslag vanaf de eerste dromen tot de uiteindelijke ingebruikname van de woning. Het is dus geen slecht idee nu reeds te anticiperen op nog verstrengende EPB-eisen en verder te denken dan de huidige EPB-norm. Op langere termijn wegen de voordelen zeker op tegen de extra investeringskost die je nu moet doen. Je bespaart een heel stuk op je energiefactuur, je wooncomfort stijgt, en de waarde van je huis bij een eventuele verkoop (verplicht mét energieprestatiecertificaat) ligt een stuk hoger. En natuurlijk vaart ook onze planeet er wel bij !
Je kan opteren voor een lage-energiewoning of zelfs een passiefhuis.

Meer informatie vind je ook op www.energiesparen.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here