Via zoekertjes

Iedereen kent wel de advertenties in dag- en weekbladen waarin particulieren hun eigendom te koop aanbieden. Je kan meestal telefonisch contact opnemen en een afspraak maken. Probeer al onmiddelijk een prijsindicatie te krijgen zodat je geen nodeloze inspanningen moet doen voor aanbiedingen die buiten je budget vallen.

Als volleerde internaut ken je ongetwijfeld ook de mogelijkheden van het internet om je te helpen bij je zoektocht naar een grond of een woning.

Via immobiliënkantoren en bouwpromotoren

Immokantoren

Immobiliënmakelaars zijn mensen die als tussenpersoon optreden tussen koper en verkoper. Voor hun diensten krijgen zij een commissieloon van de verkoper. Deze commisie zit reeds vervat in de verkoopprijs en zal je als koper niets extra kosten.
Je kan ook zelf naar een immobiliënmakelaar toestappen en je wensen kenbaar maken. Zij zoeken dan in hun bestand of er iets tussen zit dat beantwoordt aan je verwachtingen en aan je budget.
LET OP!! Teken nooit een éénzijdige aankoopbelofte, het verplicht jou tot kopen, maar de makelaar mag nog wel aan een ander verkopen.
Je kan eventueel wel tekenen onder de opschortende voorwaarde dat de makelaar binnen bijvoorbeeld 10 dagen een beslissing moet nemen. Betaal ook geen voorschotten, en vraag rechtstreeks met de eigenaar te onderhandelen, eventueel in aanwezigheid van de makelaar.

Bouwpromotoren

Bouwpromotors hebben meestal onroerend goed in eigendom of in optie en verkopen bouwgrond met de woning op, ook al bestaat deze woning enkel nog maar op plan; of ze kopen bestaande woningen op, renoveren ze en verkopen ze dan weer door. Deze formule kan het voordeel hebben dat je zelf veel minder tijd in het bouw- of verbouwproces moet steken. Langs de andere kant boet je meestal in qua keuzevrijheid wat betreft stijl en inrichting van je woning. Steeds meer bouwfirma’s echter wijken af van het oude systeem van standaard plannen en bieden een persoonlijke aanpak.
Ten gevolge van het schaarser worden van bouwgrond, rees er vanuit verschillende hoeken verzet tegen de “koppelverkoop” van bouwgrond en woningen op plan. Dit resulteerde in een wetsvoorstel (reeds goedgekeurd in de Kamer op 13 september 2002 en eind 2003 bijna rond) dat elke verkoopovereenkomst waarbij de verkoop van een grond gekoppeld wordt aan een aannemingscontract met de verkoper nietig verklaart. Sleutel-op-de-deur blijft kunnen maar de koper krijgt hier een maand bedenktijd om de verkoop ongedaan te maken. De definitieve goedkeuring van het wetsvoorstel laat echter nog altijd op zich wachten !

Via notarissen

Verkopers kunnen ook beroep doen op notarissen om hun eigendom te verkopen.
Een notaris kan uit de hand verkopen en treedt in dat geval eigenlijk op als immobiliënmakelaar, of hij kan openbaar verkopen (zie ook onder “De openbare verkoop”).

Een openbare verkoop wordt meestal gedaan bij erfenissen (vrijwillige openbare verkoop) of ook bij gedwongen verkoop, bv als er schuldeisers zijn na een faillisement (gedwongen openbare verkoop). Normaal gezien moet je je daar als koper niets van aantrekken, maar in sommige gevallen kan er wel een voorwaarde aan de verkoop vastzitten: er kan nog een geldig huurkontrakt op het goed zitten, of eventueel een recht van bewoning voor de vorige eigenaar.
Deze zaken worden echter altijd vermeld bij de aankondiging van de openbare verkoop. Als er staat ‘vrij en onbelast’ dan is er geen enkel probleem, staat er iets anders dan neem je best eens contact op met de notaris.

Een openbare verkoop is eigenlijk een verkoop per opbod en wordt meestal gehouden in een horecazaak in de buurt van de te verkopen eigendom. Voorafgaand is het goed een aantal keren te bezichtigen door belangstellenden.
De verkoop zelf gebeurde vroeger meestal in twee zitdagen. Op de eerste zitdag was er de voorlopige toewijzing, op de tweede zitdag kon er nog bijgeboden worden en gebeurde meestal de definitieve toewijzing.
Sinds 1 januari 2010 is echter een nieuwe wet van kracht. De veelal nutteloze eerste zitdag is afgeschaft en de toewijzing gebeurt in één enkele zitting.

De verkoper kan echter nog steeds de koop inhouden als hij vindt dat er niet genoeg geboden is, of er kan nog een ‘recht van hoger opbod’ komen , waarbij toch een tweede zitdag moet gehouden worden. Als je hiermee geconfronteerd wordt zal de notaris je de nodige inlichtingen verstrekken.

Ben je geïnteresseerd in een pand dat openbaar verkocht wordt, laat je dan bijstaan of vertegenwoordigen door iemand die hier ervaring mee heeft!

Via de gemeente of het kadaster

De technische dienst van je gemeente kan je eventueel informeren over nog beschikbare percelen in een verkaveling. Bij iedere verkaveling worden er “verkavelingsplannen” opgemaakt, die op het gemeentebestuur bewaard worden en die je kan inkijken.

Om zelfstandig stedenbouwkundige vergunningen te mogen afhandelen volgens de procedure van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening moeten gemeentebesturen sinds 1 mei 2005 beschikken over een register van onbebouwde percelen (zie ook de “stedenbouwkundige vergunning“).

Heb je ergens de eigendom van je dromen ontdekt, waarvan niet geweten is of hij te koop is, dan kan je terecht op de Administratie van het Kadaster van het gebied waarin de eigendom gelegen is. Hier kan men je vertellen wie de huidige eigenaar is. Het is het proberen waard om met die eigenaar contact op te nemen, er is altijd een kans dat hij mits een goed bod zijn eigendom wil verkopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here