Wanneer koop je?

Heb je je zinnen gezet op wonen in een stadcentrum of omgekeerd op een zeer geïsoleerde plaats ? Val je voor een bepaalde stijl die nu in nieuwbouw onbetaalbaar is geworden ? Blijkt die schitterende bouwgrond op je favoriete locatie onbetaalbaar ?
Dan is kopen dikwijls de enige oplossing. Is de woning dan ook nog in goede staat en kan je ze betrekken zonder ingrepen te doen, dan heb je twee grote voordelen: je benodigde budget is direkt gekend, en je hebt geen overlappende betalingsperiode waarin je tegelijkertijd huurgeld en aflossingen van je lening betaalt.

Jammer genoeg zijn de meeste koopwoningen niet aangepast aan de hedendaagse comforteisen, en dikwijls beantwoordt ook de indeling niet aan de wensen van een modern en actief gezin.
Hou er in dit geval rekening mee dat je bovenop je koopsom ook nog een budget nodig hebt voor de verbouwingswerken, alhoewel deze natuurlijk kunnen gespreid worden in de tijd. Om hiervan een realistische schatting te maken doe je best beroep op vakmensen (zie ook onder ‘De aankoop, je overweegt een aankoop’).
Als je gedurende de verbouwing niet in je woning kan wonen word je bovendien geconfronteerd met de overlappende betalingen van huur en lening.

Gezien de evolutie in de bouwgrondprijzen kan je soms toch een goede zaak doen met een woning die nog vrij veel aanpassingen vraagt, tenminste als de koopprijs niet te hoog is. Als je de verbouwing in fasen wil aanpakken, en ondertussen in de woning wil wonen -wat het voordeel heeft dat je je budget kan spreiden- realiseer je dan wel dat je gedurende jaren in een bouwwerf woont, dit is geen sinecure, zeker niet als je nog met kleine kinderen zit.
Op langere termijn moet je er rekening mee houden dat je sneller aan reparaties zal toezijn, en dat je verwarmingskosten hoger zullen liggen omwille van de meestal ontbrekende muurisolatie.
Wanneer je een uitbreiding van de woning voorziet die een bouwvergunning én de verplichte tussenkomst van een architect vergt (zie stedenbouwkundige vergunning), dan is voor dit nieuwe gedeelte de nieuwe EnergiePrestatieregelgeving van toepassing (zie ook ruwbouw/isolatie en ventilatie), zodat je tenminste in dit gedeelte je toekomstige energiefactuur beperkt.

Wanneer bouw je?

Bij nieuwbouw kan je je woning echt op maat bouwen, je kan de indeling, de stijl en de grootte van je woning zelf bepalen, uiteraard rekening houdend met je budget en de voorschriften verbonden aan je bouwgrond.
Een nadeel is dat je onvermijdelijk zit met overlappende betalingen van huur en lening, en dat je van bij het begin beschikking moet hebben over het volledige budget. Sommige banken hebben met het oog hierop hun afbetalingsmodaliteiten aangepast.

Langs de andere kant zal het veel langer duren eer je aan onderhouds- en herstellingswerken toe bent aangezien alles nieuw is, en zullen je energiekosten lager liggen dan bij een koopwoning. Sinds begin 2006 is immers de EPB-regelgeving van kracht die je verplicht te investeren in energiebesparing én een gezond binnenklimaat.
Denk er aan dat je bij nieuwbouw ook je tuin van niets opstart, terwijl bij bestaande woningen de tuin dikwijls al in volle groei is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here