Wie is energieverslaggever ?

Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht, ook bekend onder de afkorting EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat). Het doel van deze wetgeving, die het gevolg is van een Europese wetgeving, is te komen tot een betere isolatie en ventilatie van de woningen, met als doelstelling een vermindering CO2-uitstoot.
Energiezuinig bouwen en verbouwen start bij het ontwerp en eindigt bij de ingebruikname van de woning. Reeds bij het ontwerp moet de architect rekening houden met de voorwaarden van de energieprestatieregelgeving.

Acht dagen voor de start van de bouwwerken moet er een energieverslaggever worden aangesteld die tijdens het uitvoeren van de werken nauwkeurig alle zaken opvolgt die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning kunnen beïnvloeden.
Na afloop van de werken maakt de energieverslaggever de EPB-aangifte, een berekening op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen enz. Tegelijkertijd levert hij ook het verplichte energieprestatie-certificaat af.

De verslaggever kan de ontwerpende architect zelf zijn, of een andere architect of ingenieur (burgerlijk of industrieel ingenieur).

Taken van de energieverslaggever

  • De verslaggever deelt de startdatum van de werkzaamheden, informatie over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Het VEA bezorgt een afdruk van de startverklaring aan de verslaggever. Dit document wordt ondertekend door de verslaggever, de aangifteplichtige en de architect, en wordt bijgehouden door de verslaggever.
  • Tijdens de uitvoeringsfase van de werken volgt de verslaggever nauwgezet alle details op die een invloed hebben op energieprestatie van de woning, zoals de plaatsing van de isolatie (geen koudebruggen), de zonnewering, de verwarmingselementen en de ventilatie.
  • Na afloop van de werken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op. Dit is een berekening en bewijsvoering dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
  • De verslaggever stelt het Energieprestatie-certificaat op. Dit certificaat geeft de energetische kwaliteit van de woning aan en is 10 jaar geldig. Vanaf 1 november 2008 is het verplicht bij verkoop en vanaf 1 januari 2009 ook bij verhuur van woningen.
  • In samenspraak met de aangifteplichtige dient de verslaggever uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname van de woning de EPB-aangifte in bij het VEA.

Wie stelt de energieverslaggever aan?

De energieprestatieregelgeving is van toepassing op alle gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor de mensen die er wonen, werken, ontspannen…, dus niet alleen op woningen, maar ook op kantoren, ziekenhuizen, sporthallen enz.
De energieverslaggever wordt aangesteld door houder van de stedenbouwkundige vergunning, dit wil zeggen:

    • Indien je een woning bouwt met architect en aannemers: in dit geval vraag je de stedenbouwkundige vergunning op jouw naam aan en ben je zelf de bouwheer. Hierdoor word je zelf de aangifteplichtige en moet je ervoor zorgen dat je uiterlijk 8 dagen voor aanvang van de werken een energieverslaggever aanstelt, en dat uiterlijk 6 maanden na de ingebruikname de EPB-aangifte ingediend wordt door de verslaggever. In de praktijk zal je architect je hierbij bijstaan, en vaak zelf de taak van energieverslaggever op zich nemen.
    • Indien je een woning koopt van een bouwfirma of promotor: in dat geval wordt de stedenbouwkundige vergunning opgemaakt op naam van de bouwfirma en ondertekent de bouwfirma ook het aanvraagdossier. De bouwfirma wordt en blijft hierdoor de aangifteplichtige, ook al word jij de houder van de stedenbouwkundige vergunning bij de verkoop.

In dit laatste geval is er een uitzondering mogelijk, indien je beslist de samenwerking met de bouwfirma te beëindigen vòòr de afwerking van de woning (bv. na het regen- en winddicht maken van de woning). In dat geval kan onder strikte voorwaarden de aangifteplicht overgedragen worden van de bouwfirma naar jou, waarbij de bouwfirma wel verantwoordelijk blijft voor het gedeelte van de werken dat zij uitgevoerd hebben.

De energieprestatieregelgeving is niet van toepassing op bestaande gebouwen. In geval van verbouwing is ze enkel van toepassing indien voor de verbouwing de tussenkomst van een architect en een stedenbouwkundige vergunning vereist zijn, of indien het te verbouwen volume groter is dan 3.000 m2. Bij verbouwing is de regelgeving enkel van toepassing op de nieuwe delen van het gebouw.

Gedetailleerde informatie vind je op www.energiesparen.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here