De bouwwerf bouwklaar maken

Voor de eigenlijke bouwwerken kunnen starten moet de bouwplaats of de te verbouwen woning bouwklaar gemaakt worden. Dit kan gaan van het verwijderen van struiken en bomen (oppassen of je hier geen vergunning nodig hebt; kijk het na op www.ruimtelijkeordening.be), het aanbrengen van omheiningen, voorlopige verhardingen om de toegankelijkheid van de werf te verbeteren enz… tot het gedeeltelijk of volledig slopen van constructies.

Afbraakwerken

Maak duidelijke afspraken wat er al dan niet dient te gebeuren, hoe zit het met ondergrondse constructies, welke materialen worden eigendom van de afbreker, welke blijven jouw eigendom, waar moeten die materialen gestockeerd, wie neemt de verwijdering en/of sortering voor zijn rekening, tot op welke hoogte moet het terrein genivelleerd worden enz…

Het kan de moeite lonen meerdere afbrekers een offerte te laten maken, in sommige gevallen wordt de afbraak gedaan in ruil voor de materialen.

Plaatsbeschrijvingen

Vergeet in geen geval plaatsbeschrijvingen te laten opmaken van aanleunende gebouwen voor dat je ook maar enig werk op jouw eigendom verricht. Een plaatsbeschrijving is een verslag over de toestand van een gebouw, waarbij alle reeds aanwezige mankementen beschreven worden. Het verslag dient mee ondertekend te worden door de eigenaar van het aanleunend gebouw.
Op die manier stel je je veilig in geval van schade bij je gebuur die veroorzaakt wordt door de werken op jouw eigendom: reeds bestaande schade kan nooit op jou verhaald worden. Meestal worden plaatsbeschrijvingen via de aannemer geregeld, maar je kan er ook zelf voor zorgen. Raadpleeg je architect.

De bronbemaling

Dit is de tijdelijke droogzuiging van het terrein om de grondwaterstand te verlagen zodat de ondergrondse bouwwerken in het droge kunnen uitgevoerd worden. Stijgt het grondwaterpeil opnieuw tijdens een periode dat de werken stilliggen, dan hoef je niet te panikeren: je ondergrondse ruwbouw kan tegen een stootje!
Een bronbemaling wordt per dag aangerekend (huur van de pompen).

De werfinrichting

Dit is een vaste post in je aannemingsbestek, waarvoor de aannemer een forfaitaire som aanrekent. In feite omvat de werfinrichting alle hulpmiddelen en werkuren die de aannemer nodig heeft om de bouwwerken naar behoren te kunnen uitvoeren. Bv.: het plaatsen van een werfcabine, huur of afschrijving van kranen, betonmolens, stellingen…,voorlopige elektrische aansluiting, opruimwerken enz…
Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en/of de ligging van de werf kan dit bedrag nogal eens schommelen.
LET OP!! De werfinrichting is één van de eerste posten in je prijsofferte maar het bedrag ervan slaat op de volledige duur van de werf. Je moet dit bedrag dus ook procentueel per schijf betalen en niet volledig bij de eerste schijf.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here