Als je een bestaande woning aankoopt word je bijna altijd geconfronteerd met verbouwingen. Zolang je geen wijzigingen aanbrengt in het uitzicht van de woning en enkel onderhouds- en instandhoudingswerken uitvoert kan je dit zelf afhandelen.
Voor alle andere werken moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen; voor werken van beperkte omvang mag je dit zelf doen, voor grotere werken moet dit door een architect gebeuren.
Zie ook “de stedenbouwkundige vergunning”.

Raadpleeg in elk geval vooraf de dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente, de Belgische ruimtelijke ordening- en stedenbouwreglementering is immers zeer complex en wordt voortdurend aangepast. Heel veel nuttige informatie vind je alvast op www.ruimtelijkeordening.be

Houd er ook rekening mee dat voor uitbestede verbouwingswerken ten belope van 25.000 Euro of meer verplicht een veiligheidscoördinator (zie ook hoofdstuk nieuwbouw, veiligheidscoördinator ) moet aangesteld worden. Onder dit bedrag mag de aannemer zelf deze taak waarnemen.

In het geval van grotere werken kan je, zoals gezegd, niet buiten de tussenkomst van een architect en verloopt een verbouwing dus bijna identiek als een nieuwbouw, waarvan je de bespreking vindt onder onder het hoofdstuk nieuwbouw.
Er zijn echter enkele verschilpunten:

  • Het ereloon van de architekt: voor verbouwingen geldt het vroeger door de Orde van Architecten aanbevolen ereloon van 12 % van de waarde van de werken nog vaak als basis voor het bepalen van een correct honorarium. (zie ook : het ereloon van de architect). Dit is hoger dan voor nieuwbouw, maar bij een verbouwing is de inbreng van de architect minstens even groot als bij een nieuwbouw terwijl de bouwkost over het algemeen lager ligt. Als je verbouwing voor een deel uit nieuwbouw bestaat kan je bij je architect bedingen om voor dat deel het ereloontarief voor nieuwbouw toe te passen.
  • Onder bepaalde voorwaarden kan je aanspraak maken op een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van 21%, zie het volgende hoofdstuk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here