In dit hoofdstuk worden alle bekabelingen besproken die in een woning kunnen voorkomen. Naast het electriciteitsnet behelst dit ook het TV- distributienet, de telefoonleidingen, de anti-inbraakinstallatie en de voorzieningen voor domotica.
Gezien de snelle ontwikkelingen op deze domeinen, zowel wat de bekabeling als de toepassingsmogelijkheden betreft, zullen sommige punten slechts kort aangehaald worden. Het is verstandig om even langs te gaan bij het energiebedrijf en het communicatiebedrijf waaronder je woning ressorteert (www.vreg.bewww.proximus.bewww.telenet.be). Zij kunnen je vertellen welke voorzieningen er voor jouw perceel voorhanden zijn, en op basis daarvan kan je leidingennet gepland worden.

Elektriciteit, telefoon, radio en TV, communicatie

Om je elektriciteitsnet te kunnen uitwerken moet je al een vrij duidelijk beeld hebben van hoe je je woning gaat gebruiken. De ontwikkeling van afstandsbedieningssystemen maakt veel zaken een stuk gemakkelijker maar zenders en ontvangers moeten wel een plaats krijgen.
Je architect zal je meestal een voorstel doen, wat je een basis geeft om eventueel zelf op verder te werken.

Controleer eerst of de vaste lichtpunten op de gewenste plaats zitten en kijk daarna of de bediening ervan op een logische manier gebeurt. Controleer eveneens de plaats en het aantal van de stopcontacten (sfeerverlichting, muziekinstallatie, computer, fax, wekkerradio, waterbed, enz.).
Hetzelfde doe je voor de telefoon (met draadloze toestellen heb je natuurlijk niet overal een contactpunt nodig), computers (ook hier kan je eventueel denken aan een draadloos netwerk), eventuele fax, TV’s en radio’s, eventuele parlofoon, enz.
Door de ontwikkelingen op het gebied van de teledistributiekabel en van het telefoonnetwerk, kunnen momenteel zowel telefoon, datacommunicatie als TV-distributie via één netwerk lopen, waardoor het leidingennet eventueel vereenvoudigd kan worden. Controleer wel eerst of het kabelnetwerk in jouw buurt al aangepast is voor telefonie, internet en digitale TV of informeer naar de mogelijkheden om je vaste telefoonlijn uit te rusten met een breedbandverbinding voor internet en digitale TV.

Vermijd het aanbrengen van wijzigingen in het leidingenplan tijdens de uitvoering om misverstanden te vermijden. Verzamel eveneens alle gegevens van de andere aannemers die moeten aansluiten op het bekabelingsnetwerk, zoals je keukenleverancier en de leveranciers van je garagepoort, de verwarmingsinstallatie, de eventuele beveiligingsinstallatie, de airconditioning en domoticasystemen, en speel deze door aan je aannemer electriciteit.

Tenslotte moet je ook rekening houden met de toekomst. Kleine kinderen worden groot en groeien op in een tijd waarin communicatie een steeds grotere rol speelt. Knuffelbeertjes maken plaats voor computer of TV; denk hieraan bij het uitwerken van je bekabelingsnetwerk.
Het is niet mogelijk alles te voorzien maar een goed doordacht kabelnetwerk kan je vrijwaren van een hele hoop losse snoeren en verlengkabels.

Domotica

Hoewel domotica tot niet zo lang geleden eerder een luxebegrip was, wint het stilaan veld bij de doorsnee bouwer.
We stellen immers steeds hogere eisen aan onze woning op het gebied van comfort, meegroeimogelijkheden, ontspanningsmogelijkheden, veiligheid, binnenklimaat en energieverbruik.
Simpel gezegd is domotica de computergestuurde bediening van je woning die de verschillende technische uitrustingen in 1 systeem integreert.

Het spreekt vanzelf dat hieraan een niet bepaald bescheiden prijskaartje hangt, een woning wordt immers een complex computersysteem, maar tegenwoordig vind je al domoticasystemen aan prijzen die toch in ieders bereik liggen. Ben je gewonnen voor het idee, neem dan een gespecialiseerde firma onder de arm, en let erop dat in geval van systeempanne toch de mogelijkheid bestaat om op een manuele bediening over te schakelen.

Wil je domotica toegepast zien, breng dan eens een bezoekje aan het “huis van de toekomst” te Vilvoorde, waar je een idee krijgt van de mogelijkheden en de allernieuwste snufjes op dat gebied.

Beveiliging

De groeiende onveiligheid doet veel mensen besluiten over te gaan tot extra beveiligingsmaatregelen voor hun woning.
Een eerste stap blijft echter de “passieve beveiliging” van je huis, zoals het voorzien van degelijke sloten aan ramen en deuren, een goede buitenverlichting die eventueel geactiveerd wordt door bewegingsmelders, het geven van een bewoonde indruk als je op reis bent, enz.
Wens je toch verder te gaan, en eventuele indringers meer actief te lijf gaan, dan kan je opteren voor een alarminstallatie. Doe voor een alarminstallatie steeds een beroep op een erkend installateur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here