Een architect kiezen

Volgens de beroepsplichten is de architect de raadgever en de belangenverdediger van de bouwheer. Het is dus belangrijk hiervoor niet zomaar de eerste de beste te nemen. Steek je licht op bij vrienden en kennissen die recent gebouwd hebben, neem contact op met eigenaars van woningen die je aanstaan en maak een vrijblijvend kennismakingsgesprek met meer dan één architect.

Meet de waarde van een architect niet af aan de infrastructuur van zijn/haar bureau – een beginnend architect kan evenveel in zijn mars hebben als een gevestigd bureau – maar vraag een aantal referenties of bestudeer enkele van zijn/haar ontwerpen.
Realiseer je ook dat je gedurende minstens één jaar geregeld geconfronteerd gaat worden met deze persoon, dus ga niet in zee met iemand waarmee je geen affiniteit hebt.

Alhoewel duurzaam en energiebewust bouwen stilaan vanzelfsprekend wordt, is het interessant om weten dat het Nationaal Architecten Verbond en de Bond Vlaamse architecten met ondersteuning van de Vlaamse regering het label “Energiebewust Architect” in het leven riepen. Dit label garandeert dat de architect in kwestie een bijkomende opleiding heeft gevolgd.
Zie ook: www.energiebewustontwerpen.be

De taak van de architect

Wat is nu de taak van de architect:

 • Het opmaken van het voorontwerp en de raming
 • Het opstellen van het bouwaanvraagdossier
 • Het opstellen van de aanbestedingsdossiers voor de aannemer(s) bestaande uit:
  1. Het administratief bestek
   (= behandelt rechten en plichten van de aannemer en de bouwheer)
  2. Het technisch bestek
   (= technische beschrijving van de te gebruiken materialen en hun verwerking)
  3. Eventueel de meetstaten
   (= hoeveelheden van de materialen)
 • Assistentie bij de keuze van en de onderhandelingen met de aannemer(s)
 • Aanstelling en controle van de veiligheidscoördinator voor de ontwerpfase
 • Controle op de uitvoering van de werken
 • Controle op de rekeningen
 • Assistentie bij de opleveringen (= aanvaarding van de werken)

Het ereloon van een architect

Het ereloon van de architect wordt meestal procentueel bepaald op de aannemingsprijzen, al is het ook perfect mogelijk een forfaitaire som af te spreken.

Tot 2003 bestond er een deontologische norm van de Orde van Architecten met aanbevolen percentages afhankelijk van de aard, de omvang en de complexiteit van de werken. De Orde legde hiervoor 5 categorieën vast. In de praktijk kwam het er op neer dat voor een particuliere nieuwbouw of verbouwing respectievelijk 7% en 12% aangeraden werd.
De Europese Commissie oordeelde echter dat deze regel in strijd was met de vrije concurrentie met als gevolg dat architecten vandaag de dag volledig vrij zijn in het bepalen van hun ereloon.

De ereloonschalen zijn dan wel afgeschaft, vaak dienen ze nog als basis voor het berekenen van een correct honorarium. Wil een architect zijn werk immers naar behoren uitvoeren, dan zijn deze minimum percentages zeker niet overdreven; als je een architect bereid vindt om voor merkelijk lagere percentages te werken is de kans groot dat de kwaliteit van het werk ook aanzienlijk lager ligt.

Werken met architect en aannemer(s): voor- en nadelen

Voordelen van deze formule zijn dat je een huis à la carte krijgt, een huis dat specifiek voor jou werd ontworpen.
Je bent ook vrij in de keuze van de aannemers en van de materialen; en je hebt de mogelijkheid om te werken met gesplitste aannemingen zodat je voor elk onderdeel van de bouw een scherpe prijs kan bedingen. Je kan ook werken met een algemeen aannemingsbedrijf, dat een aantal disciplines zelf in huis heeft en voor de rest werkt met onderaannemers. Een deel van de coördinatielast valt dan al van je schouders maar hiertegenover zal wel een meerkost staan.

Nadeel is dat je met meerdere personen zal moeten onderhandelen waardoor je meer tijd in je bouw steekt, en de duur van de bouwwerken kan wat uitlopen als de onderlinge aannemers niet vlot op elkaar aansluiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here