Funderingsmuren & kruipkelders

Funderingsmuren worden uitgevoerd in volle betonblokken voor muren in rechtstreeks contact met de grond. De muurvlakken in contact met de grond worden gecementeerd en vertind (geteerd).

Een kruipkelder wordt meestal gebouwd om redenen voortkomend van het terrein. Een kruipkelder kan het voordeel hebben dat ondergrondse afvoeren bereikbaar blijven. Om toegankelijk te zijn moet een kruipkelder minimum 80 cm vrije hoogte hebben. De uitvoering is hetzelfde als bij funderingsmuren.

Gemetste kelders

Gemetste kelders worden meestal uitgevoerd in volle betonblokken voor muren in rechtstreeks contact met de grond, binnenmuren mogen in holle betonblokken. De muurvlakken in contact met de grond worden gecementeerd en vertind (geteerd); in goed drainerende gronden en met lage grondwaterstand is dit voldoende. Heb je echter kans op water in de kelder dan wordt er overgegaan op zwaardere buitenafwerkingen met gespecialiseerde mortels, coatings, dubbele muren met tussenliggende waterdichte laag en/of drainerende folies en draineringsleidingen rondom, wat natuurlijk van invloed is op de totale kostprijs van je kelder. Het is altijd verstandig van een lager gelegen pompputje te voorzien zodat er in geval van waterinfiltratie het water gemakkelijk kan weggepompt worden.

Ter plaatse gestorte betonnen kelders

Is de ondergrond minder goed of zorgt grondwater voor problemen, dan is een ter plaatse gestorte kelder in gewapend beton een geschikte oplossing. Deze kelders geven een goede garantie op waterdichtheid, kunnen met behulp van speciale bekistingssystemen snel uitgevoerd worden en hebben gladde wanden. Er kunnen perfect volwaardige woonfuncties in onder gebracht worden zoals bvb een speel- of hobbyruimte, een saunaruimte of een koele berging.

Ook met ‘Stepoc-blokken’ kunnen kelders in gewapend beton opgetrokken worden. Deze speciaal ontworpen holle betonstenen worden droog op elkaar gestapeld en voorzien van horizontaal of verticaal geplaatste betonijzers als wapening. In de zo opgetrokken muur ontstaan hellende kanalen waarin beton gepompt wordt.

Prefab kelders

Voor kleine kelders is het mogelijk gebruik te maken van prefab kelders, die compleet met vloer, wanden en plafond op de werf worden geleverd. In de meeste gevallen zijn de wanden van deze kelders niet geschikt om dragende muren op te bouwen, waardoor het niet altijd mogelijk is om ze te gebruiken. Los daarvan vormen ze een valabel alternatief.

Verluchting van ondergrondse ruimtes

Ook ondergrondse constructies moeten verlucht worden om condensatie en schimmelvorming te voorkomen. Er zijn verschillende systemen op de markt gaande van geprefabriceerde keldervensters, over z-vormige verluchtingen die via de spouwmuur uitmonden in de buitengevel tot het simpele maar efficiënte T-stuk in PVC dat onderaan uitmondt in een drainerend grindbed en bovenaan via een rooster uitmondt in de stoep.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here