Goed nieuws! Nederland produceert de meeste zonne-energie per inwoner in Europa. Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van koepelorganisatie SolarPower Europe. In deze analyse houdt SolarPower Europe onder andere bij hoeveel zonnepanelen er in elke lidstaat zijn geïnstalleerd. In 2021 gold voor Nederland dat er per inwoner 765 wattpiek aan zonnevermogen staat, wat gelijk is aan ongeveer 2 zonnepanelen per persoon. Daarmee haalt Nederland voormalig koploper Duitsland in, dat nu 715 wattpiek per persoon heeft. Met een aardig gat tussen nummer 1 en 2 staat België op plek nummer 3 met 596 wattpiek. Het gemiddelde van de Europese lidstaten ligt op minder dan 500 wattpiek aan zonnepanelen per inwoner, wat in schril contrast staat ten opzichte van de eerder genoemde Nederlandse cijfers. 

Toename in heel Europa

Niet alleen in Nederland is een toename in zonnevermogen geconstateerd, maar het lijkt een trend te zijn in heel Europa. 2021 was, met een toename van 34% in gigawatt geïnstalleerd vermogen ten opzichte van 2020, een recordjaar op de zonne-energiemarkt! Daar blijft het niet bij, want volgens de voorspellingen van SolarPower Europe blijft de markt voor zonne-energie de komende jaren groeien. Ze verwacht een verdubbeling van het opgesteld vermogen in 2025, rond de 327 gigawatt. In 2030 zal volgens dit scenario het vermogen zijn opgelopen tot wel 672 gigawatt. Schitterende vooruitzichten dus!

Wat is nu de reden van de hoge score van Nederland? SolarPower Europe geeft hier geen verklaring voor in hun rapport. Het zou zomaar kunnen dat de pandemie daarop van invloed is geweest, omdat mensen meer thuis waren en de bereidheid om hun huis te verbeteren daardoor groeide. Mogelijk speelt ook de salderingsregeling een rol, die ervoor zorgt dat zonnepanelen eerder winstgevend worden.  

De conclusie: Nederland staat aan kop in de Europese ranglijst als het gaat om zonnepanelen per inwoner en de verwachting is dat dit de komende jaren nog meer zal gaan groeien. 

Ben je niet een particulier maar heb je een eigen bedrijf? Lees dan ons artikel over het perfecte aantal zonnepanelen voor op jouw dak.