Milieuwetgeving

www.lne.be

Site van de Vlaamse milieuadministratie, oftewel het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, die alle leefmilieu-informatie in Vlaanderen groepeert.

www.ovam.be

De openbare Afvalstoffen Maatschappij. Een goede, volledige site met naast algemene informatie alles over afval en bodem in Vlaanderen.

www.vito.be

Site van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, die overheid en bedrijfsleven ondersteuning biedt bij toegepast onderzoek en ontwikkeling. Wie geïnteresseerd is in milieutechnologie en-metingen, of bv.energietechnologie vindt op de toegankelijke site zeker zijn gading.

www.emis.vito.be

Energie en Milieu informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest.

www.vlm.be

De Vlaamse Landmaatschappij . De VLM streeft ernaar binnen het Vlaamse Gewest mens en omgeving samen duurzaam en leefbaar te laten ontwikkelen. Op de site vind je o.a. informatie over ruilverkaveling, landinrichting, de mestbank, natuurinrichting enz.

www.vmm.be

De Vlaamse Milieumaatschappij. Op de site kun je o.a. milieu- en natuurrapporten inkijken (bv: kwaliteit van ons oppervlaktewater, grondwater,...): interessant!

www.waterloketvlaanderen.be

Alles over watergebruik, regenwater, infiltratie.In de publicatielijst o.a. "waterwijzer voor architecten", zeer volledige informatie over regenwatergebruik. Ook duidelijke informatie over kleinschalige waterzuivering, plantenzuiveringssystemen, groendaken, ...

www.belgaqua.be

Op de publicatielijst kan je het "Repertorium van conforme apparaten en goedgekeurde beveiligingen + Technische voorschriften voor binneninstallaties" downloaden. Daarin vind je alle goedgekeurde types toestellen (pompen) voor regenwaterinstallaties

www.energiesparen.be

Deze site groepeert alle informatie van de Vlaamse overheid omtrent het Vlaams energiebeleid en de financiële steunmaatregelen voor rationeel energiegebruik. Een apart luik is gewijd aan de nieuwe Energieprestatieregelgeving die vanaf 1 januari 2006 van kracht is !
Ook op de site www.epb-oplossingen.be, een initiatief van een aantal grote bedrijven uit de Belgische bouwsector, vind je heel wat informatie, weliswaar opgebouwd rondom hun eigen producten.

www.epb-verslaggever.be

Sinds begin 2006 is de nieuwe Regelgeving ivm Energieprestatie en Binnenklimaat van kracht. Het Nationaal Architecten Verbond (NAV) en de Bond van Vlaamse Architecten (BVA) sloegen de handen in elkaar voor de ontwikkeling van deze website met een databank van epb-verslaggevers.

energie.wallonie.be

Energie-portaalsite van het waalse Gewest, met o.a. de financiële tegemoetkomingen voor particuliere investeringen in rationeel energieverbruik.

www.ibgebim.be

Site van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, hét aanspreekpunt voor alles wat met het leefmilieu te maken heeft voor wie in Brussel woont .

www.vmx.be

De website van de Vlaamse MilieuProfessionals. Zeer onderbouwde site die interessante op het internet aanwezige informatie aangaande milieu en ruimtelijke ordening in Vlaanderen catalogeert. Het resultaat is een up to date milieugids, eenvoudig te raadplegen via een zoekfunctie.

www.felnet.be

Flanders Environmental Library NETwork. Ook bereikbaar via www.felnet.eu. Op deze site bieden een aantal milieubibliotheken hun catalogus online aan. De zoekrobot gaat zo in 21 bibliotheken op zoek naar je onderwerp.

www.vibe.be

Site van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen, een vzw die mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen promoot. Je vindt er o.a. informatie over bio-ecologische materialen, een lijst van interessante uitgaven en lijsten van bouwprofessionals, door Vibe erkend als "bio-ecologisch verantwoord".

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?