Wetgeving

www.vlaanderen.be

De site van de Vlaamse Deelregering.
Naast heel wat andere thema's vind je hier info over "Wonen en Ruimtelijke ordening". Je wordt o.a. doorverwezen naar :

www.bouwenenwonen.be

Op deze informatieve site van de Vlaamse Overheid vinden particulieren én professionelen een ruime waaier nuttige informatie over het (sociaal) huren, kopen, (ver)bouwen, restaureren als monument, enz... van een woning.

www.ruimtelijkeordening.be

Een goed overzicht van de wetgeving in verband met ruimtelijke ordening.
Je vindt hier o.a. een antwoord op veel gestelde vragen ivm de "stedenbouwkundige vergunning".
Ook een hoofdstuk "formulieren" waar je de nodige documenten kan downloaden.
Ook gewestplannen en structuurplannen zijn hier raadpleegbaar.
Onder de links ook interessante verwijzingen, o.a. naar de gis-pagina's en naar duurzaam bouwen.

www.premiezoeker.be

Nog een site die de Vlaamse Overgheid recent lanceerde ! Hier vind je alle mogelijke premies waarvan je kan genieten gegroepeerd per gemeente : handig !

www.belgium.be

De hoofdsite van de Federale regering werd vernieuwd. Jouw vragen als burger staan nu centraal. In het hoofdstuk "Huisvestin" vind je informatie over "Bouwen en verbouwen", "Kopen en verkopen", "huren en verhuren", enz.

www.fiscus.fgov.be

Site van de federale belastingsadministraties. In de FAQ rubriek vind je antwoorden op de meest gestelde vragen, o.a. over de personenbelasting, registratierechten, waarde van onroerende goederen, kadastraal inkomen en kadastraal plan.

financien.belgium.be

De site van het ministerie van Financiën. Raadpleeg de sitemap voor een overzicht van de beschikbare info en diensten.
Om na te gaan of de aannemers waarmee je wil gaan werken geregistreerd zijn, d.w.z. wettelijk in orde met de RSZ- en BTW-bijdragen, kan je telefonisch contact opnemen met de infolijn van de Federale overheidsdienst Financiën op het telefoonnummer 0257/257 57 elke werkdag van 8 tot 17 uur, mits precisering van het BTW nummer van de betrokken aannemer.

economie.fgov.be

De site van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
In de rubriek "Energie" vind je informatie over Rationeel Energieverbruik, de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in woningen (of bedrijven), hernieuwbare energiebronnen, enz....

www.energiesparen.be

Deze site groepeert alle informatie van de Vlaamse overheid omtrent het Vlaams energiebeleid en de financiële steunmaatregelen voor rationeel energiegebruik. Een apart luik is gewijd aan de nieuwe Energieprestatieregelgeving die sinds 1 januari 2006 van kracht is !

www.gis-vlaanderen.be

GIS-Vlaanderen (GIS staat voor Geografische Informatiesystemen) is een samenwerkingsverband opgericht door de Vlaamse regering met als doel het optimaliseren van het gebruik van geografische informatie in Vlaanderen. Belangrijk hierbij is het mogelijk maken van een vlotte uitwisselbaarheid en gemeenschappelijk gebruik van digitale geografische gegevens.
Onder Diensten vind je dan ook o.a. Geo-Vlaanderen, waar je terecht kunt bij een hele reeks online geo-loketten voor uitgebreide geografische informatie met betrekking tot verschillende toepassingsgebieden.
Onder Ruimtelijke planning kan je de o.a.Vlaamse gewestplannen bekijken. Je klikt een bepaalde gemeente aan en je krijgt de desbetreffende gewestplangegevens. Via de icoontjes bovenaan kan je bv. inzoomen, de kaart verplaatsen en de kleurlegende van de verschillende bestemmingsgebieden raadplegen. Knap !

www.vmsw.be

Overzichtelijke site van de "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", de Vlaamse Openbare Instelling die instaat voor de bouw van sociale woningen en de toekenning van sociale leningen. Je vindt hier alles over de missie en de organisatie van de VMSW, naast natuurlijk de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale lening of voor het huren of kopen van een sociale woning.

www.vlafo.be

Site van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, een kennis- en referentiecentrum voor alles wat met een handicap te maken heeft. Hier verneem je o.a. alles over aangepast wonen, mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen en eventuele tussenkomsten van het Vlaams Fonds.

www.onroerendevoorheffing.be

Overzichtelijke webstek waar je alle informatie over de "Onroerende Voorheffing", de belasting die je als eigenaar betaalt op je "onroerende inkomsten", gebundeld vindt.

www.staatsblad.be

Hier kan je via een aantal gemakkelijk te hanteren criteria, in het Staatsblad verschenen wetteksten opzoeken.

www.eigenaarsverbond.be

Site van het Koninklijk Algemeenn Eigenaarsverbond, een v.z.w die ernaar streeft eigenaars te informeren en ze bescherming te geven tegen alle mogelijke problemen.

brandweer.start.be

In sommige gevallen is het bij een (ver)bouwproject noodzakelijk het advies te vragen van de brandweer. Op deze site vind je een uitgebreide lijst met links naar sites van locale brandweerkorpsen.
Heel wat informatie over de wetgeving ivm brandveiligheid, brandnormen en -preventie vind je op
portal.brandweervlaanderen.be

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?