Interessante websites rond "duurzaam bouwen"

www.lne.be

Site van de Vlaamse milieuadministratie, oftewel het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, die alle leefmilieu-informatie in Vlaanderen groepeert.

www.ovam.be

De openbare Afvalstoffen Maatschappij. Een goede, volledige site met naast algemene informatie alles over afval en bodem in Vlaanderen.

www.vito.be

Site van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, die overheid en bedrijfsleven ondersteuning biedt bij toegepast onderzoek en ontwikkeling. Wie geïnteresseerd is in milieutechnologie en-metingen, of bv.energietechnologie vindt op de toegankelijke site zeker zijn gading.

www.emis.vito.be

Energie en Milieu informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest.

www.vlm.be

De Vlaamse Landmaatschappij . De VLM streeft ernaar binnen het Vlaamse Gewest mens en omgeving samen duurzaam en leefbaar te laten ontwikkelen. Op de site vind je o.a. informatie over ruilverkaveling, landinrichting, de mestbank, natuurinrichting enz.

www.vmm.be

De Vlaamse Milieumaatschappij. Op de site kun je o.a. milieu- en natuurrapporten inkijken (bv: kwaliteit van ons oppervlaktewater, grondwater,...): interessant!

www.waterloketvlaanderen.be

Alles over watergebruik, regenwater, infiltratie.In de publicatielijst o.a. "waterwijzer voor architecten", zeer volledige informatie over regenwatergebruik. Ook duidelijke informatie over kleinschalige waterzuivering, plantenzuiveringssystemen, groendaken, ...

www.belgaqua.be

Op de publicatielijst kan je het "Repertorium van conforme apparaten en goedgekeurde beveiligingen + Technische voorschriften voor binneninstallaties" downloaden. Daarin vind je alle goedgekeurde types toestellen (pompen) voor regenwaterinstallaties

www.energiesparen.be

Deze site groepeert alle informatie van de Vlaamse overheid omtrent het Vlaams energiebeleid en de financiële steunmaatregelen voor rationeel energiegebruik. Een apart luik is gewijd aan de nieuwe Energieprestatieregelgeving die vanaf 1 januari 2006 van kracht is !
Ook op de site www.epb-oplossingen.be, een initiatief van een aantal grote bedrijven uit de Belgische bouwsector, vind je heel wat informatie, weliswaar opgebouwd rondom hun eigen producten.

www.epb-verslaggever.be

Sinds begin 2006 is de nieuwe Regelgeving ivm Energieprestatie en Binnenklimaat van kracht. Het Nationaal Architecten Verbond (NAV) en de Bond van Vlaamse Architecten (BVA) sloegen de handen in elkaar voor de ontwikkeling van deze website met een databank van epb-verslaggevers.

energie.wallonie.be

Energie-portaalsite van het waalse Gewest, met o.a. de financiële tegemoetkomingen voor particuliere investeringen in rationeel energieverbruik.

www.ibgebim.be

Site van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, hét aanspreekpunt voor alles wat met het leefmilieu te maken heeft voor wie in Brussel woont .

www.vmx.be

Website van de Vlaamse MilieuProfessionals. Zeer onderbouwde site die interessante op het internet aanwezige informatie aangaande milieu en ruimtelijke ordening in Vlaanderen catalogeert. Het resultaat is een up to date milieugids, eenvoudig te raadplegen via een zoekfunctie.

www.felnet.be

Flanders Environmental Library NETwork. Ook bereikbaar via www.felnet.eu. Op deze site bieden een aantal milieubibliotheken hun catalogus online aan. De zoekrobot gaat zo in 21 bibliotheken op zoek naar je onderwerp.

www.vibe.be

Site van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen, een vzw die mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen promoot. Je vindt er o.a. informatie over bio-ecologische materialen, een lijst van interessante uitgaven en lijsten van bouwprofessionals, door Vibe erkend als "bio-ecologisch verantwoord".

www.underecoconstruction.be

Site van de federale overheidsdienst Leefmilieu die alle info over milieuvriendelijke bouwtechnieken en -materialen groepeert met de bedoeling je vanaf de eerste planning van je (ver)bouwproject de juiste keuzes te laten maken.
Nog een site van Leefmilieu:
www.energievreters.be
Hier kan je je energieverbruik berekenen, je CO2 uitstoot inschatten, en het energieverbruik van de apparaten die je in huis hebt nagaan

www.cedubo.be

Site van het "Centrum Duurzaam Bouwen", een coördinatie- en infocentrum dat zich zowel naar professionelen als het grote publiek richt. De thuishaven van het centrum, het voormalig badhuis van de mijn van Zolder fungeert als permanent demonstratieproject, dat doorlopend kan bezocht worden.

www.ode.be

Site van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen,die samen met tal van andere organisaties en bedrijven ijvert voor de realisatie en promotie van duurzame energie in Vlaanderen: rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen voor een duurzame toekomst.

www.bblv.be

Site van de Bond Beter Leefmilieu vzw, koepel van maar liefst 120 verenigingen, actief op het gebied van de kwaliteit van het leefmilieu en de levenskwaliteit van elke individuele Vlaming.

www.passiefhuisplatform.be

Het Passiefhuis-Platform (PHP) is een vzw samengesteld uit toonaangevende actoren en instellingen uit de bouwwereld met een sterk engagement met betrekking tot energiebesparing en duurzame technologische ontwikkeling. Het PHP stelt zich tot doel de bouw van energiezuinige gebouwen, gebaseerd op het Passiefhuis-concept, te stimuleren. De site biedt een overzicht van de geboden diensten, de verschillende activiteiten én een online databank met uitgebreide informatie over passief en energiezuinig bouwen.

www.dubolimburg.be

Een verzamelsite die een goed overzicht geeft van wat er in Limburg leeft in verband met duurzaam bouwen.

www.milieuadvieswinkel.be

Bij de MilieuAdviesWinkel kun je informatie krijgen over alle aspecten van milieuvriendelijk leven en wonen

www.KampC.be

Het (Antwerps) Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen.
Kamp C is enkel adviesverlenend en levert correcte en onafhankelijke informatie. Op de site kom je meer te weten over duurzaam bouwen en wonen.

www.bouwwijzer.be

Met de BouwWijzer kan je je bouwplannen of woning doorlichten op vlak van energieverbruik, waterverbruik en duurzame materialen.
Het is een initiatief van Gents Milieufront en RISO Gent met de financiële steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

www.dialoog.be

De vzw Dialoog werkt rond Duurzaam (ver)Bouwen met gratis BouwAvonden en budgetvriendelijke zaterdagcursussen. Daarnaast kan je bij Dialoog ook terecht voor o.a. infosessies en workshops ivm Individuele Waterzuivering en Rationeel Water- en Energieverbruik.
Op hun nieuwe website "www.bouwteamwoning.be" kan je de invloed van energiebesparende maatregelen op de bouw- en verbruikskost na gaan, enerzijds bij de bouw van een nieuwe woning, anderzijds bij de verbouwing van een bestaande woning. Zeer leerrijk !

www.ecolife.be

Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering bij diverse doelgroepen.
Ecolife ontwikkelt en implementeert hiervoor procesmatige actiemodellen, projecten en campagnes
Je kan op deze site je ecologische voetafdruk of je CO2 uitstoot berekenen.

www.cenergie.be

Site van een ingenieursbureau, gegroeid uit STEM (Studiecentrum voor Technologie, Energie & Milieu aan het UFSIA), dat zijn steentje wil bijdragen tot Duurzame Ontwikkeling met een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van energiezorg, duurzaam bouwen en hernieuwbare energie. Je vindt hier o.a. een uitgebreide lijst met interessante links, een mooi startpunt voor een "duurzame" surfronde !

www.stichtingmilieunet.nl

Stichting Milieunetis een non-profit organisatie die zich richt op gedragsverandering door communicatie over milieu, milieuzorg, duurzaamheid, leefbaarheid, mensenrechten, welzijn en personeel (arbo)zorg en levert kant-en-klare communicatietools voor milieucoördinatoren, communicatiemedewerkers en overheden.
O.a. een interessante uitgave van de stichting is :

www.kringloopbouwmaterialen.nl

met adressen van leveranciers van gebruikte bouwmaterialen in Nederland en Noord-Belgie¨.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?