Wie is veiligheidscoördinator ?

foto: Vesco

Sinds 1 mei 2001 moet voor elk bouwwerk van 25.000 eur of meer, waarbij 2 of meer aannemers aan te pas komen, verplicht een veiligheidscoördinator worden aangesteld en dit zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase. Dit geldt dus ook voor de bouw van eensgezinswoningen en verbouwingen. Sinds 2005 werd de regelgeving voor bouwwerken met een oppervlakte van minder dan 500 m2, waaronder zo goed als alle particuliere werven vallen, wel sterk vereenvoudigd.
Voor werken waarvan de totale waarde lager ligt dan de grens van 25.000 eur mag de aannemer zelf de taak van veiligheidscoördinator op zich nemen.

Deze maatregel kwam er in uitvoering van een Europese richtlijn op dit gebied en kreeg vorm in het KB betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen. Als je weet dat er in 2000 40 doden en ca. 30.000 gewonden vielen op bouwwerven, begrijp je de oorsprong van deze maatregel, die vooral tot doel heeft de onderlinge coördinatie tussen de verschillende (onder)aannemers te verbeteren.
De extra kosten hiervoor komen ten laste van de bouwheer en worden geraamd tussen 1,5 en 2,5 % van de bouwkost, afhankelijk van de aard van de werken.

Om de functie van veiligheidscoördinator te kunnen waarnemen, moet voldaan worden aan een aantal wettelijke voorwaarden, die verschillen naargelang de grootte van de werken en de daaraan verbonden risicofactoren.
In de praktijk kan dit een architect, een veiligheidsdeskundige of één van de aannemers zijn.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?