Informeer je

foto: Groep 3 architectuurburo

Je hebt een "stedenbouwkundige vergunning" nodig, niet alleen als je van plan bent nieuw te bouwen, maar ook bvb. om af te breken, te herbouwen, te verbouwen, een veranda op te trekken of een lichtreclame te plaatsen.
Sommige werken zijn vrijgesteld van een vergunning, voor andere werken van beperkte omvang kan je zelf de aanvraag indienen, voor grote werken is het altijd je architect die het vergunningsdossier opmaakt en indient.

Sinds begin december 2010 werden de regels ivm de stedenbouwkundige vergunning aangepast. De wijziging kadert binnen de "administratieve vereenvoudiging" van de Vlaamse Overheid en wil daarnaast de soms aanslepende termijnen voor het toekennen van bouwvergunningen verkorten.
Het aantal vrijstellingen wordt uitgebreid en voor bepaalde werken van beperkte omvang geldt een meldingsplicht ipv een vergunningsplicht.

Raadpleeg in elk geval vooraf de dienst Ruimtelijke Ordening van je gemeente, de Belgische ruimtelijke ordening- en stedenbouwreglementering is immers complex en wordt voortdurend aangepast. Gemeentelijke reglementen kunnen afwijken van de Vlaamse reglementering en omgekeerd !

Op de site van de Vlaamse Overheid www.bouwenenwonen.be kan je nagaan wanneer je een melding of een vergunning nodig hebt. Ook de site www.ruimtelijkeordening.be biedt een antwoord op veel gestelde vragen, maar nogmaals: neem zeker contact op met de dienst RO van je gemeente om problemen te vermijden!

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?