De Energieprestatieregelgeving en de EPB-eisen

foto: Recticel Insulation - Powerroof

In Vlaanderen geldt sinds 1 januari 2006 de energieprestatieregelgeving.

Het doel van de energieprestatieregelgeving is om energiezuinige, comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Sinds1 januari 2006 moeten alle gebouwen waarvoor een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ...) . Daarnaast gelden minimale ventilatievoorschriften en moet het risico op oververhitting beperkt worden, twee eisen die een gezond binnenklimaat moeten garanderen.

Enkele termen zijn hierbij van belang:

E-peil

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

Het E-peil hangt af van:

  • de compactheid
  • de thermische isolatie
  • de luchtdichtheid
  • de ventilatie
  • de verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
  • de oriëntatie en bezonning
  • de koelinstallatie
  • de verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen)

Het K-peil

Het K-peil geeft de globale thermische isolatiewaarde van de schil van een gebouw weer. Het K-peil wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructieonderdelen (muur, vloer, dak, raam...). Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil. Ook de compactheid van het gebouw heeft een invloed op de K-waarde. Hoe compacter de woning, hoe lager het K-peil.

De U-waarde

De U-waarde (uitgedrukt in W/m2K) is de warmtedoorgangscoëeficiënt van een constructieonderdeel. Deze waarde drukt uit hoeveel warmte er per seconde, per m2 en per graad temperatuurverschil doorgelaten wordt van de ene naar de andere zijde van de constructie. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking van het constructieonderdeel.

R-waarde

De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

De lambda-waarde

De lambda-waarde of warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal geeft aan hoe goed het materiaal warmte geleidt. Hoe kleiner de waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Een materiaal met een lage lambda-waarde kan je dus minder dik toepassen dan een materiaal met een hogere lambda-waarde om tot een zelfde isolatiewaarde te komen.

Bouwknopen

De term ‘bouwknoop’ omvat de verzameling van plaatsen in de gebouwschil waar er extra warmteverlies kan optreden.
Vroeger sprak men van ‘koudebruggen’; bij renovaties zal je die onvermijdelijk nog tegenkomen. Maar als men bij nieuwbouw aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en een correcte uitvoering, kan men in principe niet meer spreken van een 'koudebrug'. Daarom werd de term ‘bouwknoop’ geïntroduceerd, waarvan de invloed sinds begin 2011 moet worden ingerekend in het K-peil en het E-peil.

Miniumum EPB eisen in Vlaanderen

Voor nieuwbouwwoningen mag het E-peil sinds begin 2014 niet hoger zijn dan 60 en het K-peil mag niet hoger liggen dan 40. Voor elk constructieonderdeel apart zijn ook nog eens maximale U-waarden of minimale R-waarden bepaald. Daarnaast zijn ook minimale ventilatievoorzieningen verplicht.

Onder invloed van het Europese klimaatplan zullen de energienormen voor nieuwe woningen nog strenger worden en zal elke nieuwbouw ook zelf hernieuwbare energie moeten gaan produceren via zonnepanelen, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling...
Sinds 1 januari 2014 mag het E-peil bij voorbeeld maximum E60 bedragen met hernieuwbare energie en E54 zonder hernieuwbare energie. Het K-peil mag sinds 1 januari 2012 niet hoger liggen dan K40 en er werd ook een nieuwe EPB-eis ingevoerd: de netto-energiebehoefte voor verwarming van een wooneenheid in een nieuw op te richten wooneenheid mag niet hoger zijn dan 70 kWh/m2 .

De uiteindelijke doelstelling is de Europese doelstelling van een 'bijna-energie-neutrale' of BEN woning tegen 2021.

Bij een verbouwing gelden minder strenge eisen.
Voor gedeeltelijke herbouw of kleine uitbreidingen van een gebouw (met een beschermd volume van minder dan 800 m3 en zonder wooneenheden) gelden bepaalde maximale U-waarden of minimale R-waarden en zijn minimale ventilatievoorzieningen verplicht.
Bij renovatie gelden bepaalde maximale U-waarden of minimale R-waarden voor de verbouwde en de nieuwe delen en moeten er in ruimtes waar de ramen worden vervangen minimale toevoeropeningen komen voor ventilatie.

Denk toekomstgericht

Een (ver)bouwproject neemt algauw enkele jaren in beslag vanaf de eerste dromen tot de uiteindelijke ingebruikname van de woning. Het is dus geen slecht idee nu reeds te anticiperen op nog verstrengende EPB-eisen en verder te denken dan de huidige EPB-norm. Op langere termijn wegen de voordelen zeker op tegen de extra investeringskost die je nu moet doen. Je bespaart een heel stuk op je energiefactuur, je wooncomfort stijgt, en de waarde van je huis bij een eventuele verkoop (verplicht mét energieprestatiecertificaat) ligt een stuk hoger. En natuurlijk vaart ook onze planeet er wel bij !
Je kan opteren voor een lage-energiewoning, een BEN woning, een passiefhuis of een Nul-Energiewoning.

Meer informatie vind je ook op www.energiesparen.be

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?