Riolering: de basisregels

foto: Architect Van Eynde

Er dienen drie soorten "water" afgevoerd te worden: huishoudelijk afvalwater (grijs afvalwater), faecaal afvalwater (zwart afvalwater) en regenwater.

De nieuwe beleidslijnen die sinds 2003 in het Vlaamse Gewest van kracht zijn, maken een duidelijk onderscheid tussen niet verontreinigd regen- of hemelwater en huishoudelijk afvalwater . Bedoeling is te komen tot een volledig gescheiden opvang en verwerking van regenwater enerzijds en een gedeelde verantwoordelijkheid (gewest, gemeente én burger) voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater anderzijds. Sinds 1 juli 2011 moet de riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen dan ook verplicht gekeurd worden! Meer info op www.vlario.be .
Vele gemeenten hebben hun specifieke voorschriften betreffende rioleringen, vereiste putten en aansluitvoorwaarden, afhankelijk van de plaatselijke riolerings- en waterzuiveringinfrastructuur. Je neemt dan ook best contact op met de technische dienst van je gemeente.

Toch zijn er op de werf een aantal praktische, concrete vuistregels die overal gelden:

  • Houdt faecaal en huishoudelijk afvalwater gescheiden tot aan de reukafsluiter vlak voor de aansluiting op het openbare net en draag er zorg voor dat er geen reukoverdracht kan gebeuren van het ene op het andere circuit.
  • Let erop dat de ondergrondse leidingen zorgvuldig geplaatst worden: afwatering, zandfundering, bochten, lassen, aantal toezichtputjes...
  • Denk eraan om grote putten en reservoirs onmiddellijk na plaatsing voorlopig met water te vullen, zoniet zouden ze wel eens op eigen kracht terug naar boven kunnen komen.
Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?