Je kadastraal inkomen

Zelfs wanneer de verhuis praktisch gezien achter de rug is, loopt de administratieve rompslomp nog even door.
Nu je eigenaar bent geworden, zowel van een nieuwbouw als van een bestaande woning, waaraan je al dan niet serieuze verbouwingen deed, zal een ambtenaar van het kadaster het Kadastraal Inkomen van je woning bepalen of eventueel herzien. Aan de hand van dit KI zullen je “onroerende inkomsten” belast worden (zie ook onroerende voorheffing).
Het KI stelt het jaarlijks inkomen voor dat je goed zou opbrengen als je het zou verhuren tegen normale voorwaarden en na aftrek van kosten voor onderhoud, herstellingen enz.

Het wordt of werd forfaitair vastgelegd door het kadaster, een federale overheidsdienst, aan de hand van de huurwaarden van vergelijkbare woningen.
Aanvankelijk was voorzien dat de KI’s om de 10 jaar zouden worden herzien via een zogenaamde “algemene perequatie”, maar de laatste herziening gebeurde in 1980, op basis van de huurwaarden in 1975 ! Ondertussen worden de KI’s wel jaarlijks geïndexeerd.

Nieuwbouw

Binnen de 30 dagen nadat je je nieuwe woning in gebruik neemt, moet je dit laten weten aan de administratie van het kadaster op je gemeente. Je krijgt een verplicht in te vullen formulier toegestuurd op basis waarvan je KI wordt toegekend. Een ambtenaar van het kadaster kan ter plekke de zaken komen verifiëren (hij mag enkel plannen opvragen en het goed langs buiten bekijken).

Verbouwing

Kocht je een bestaande woning, dan heeft deze reeds een KI (sinds 15 mei 2001 wordt dit KI bij aankoop van een bescheiden woning met klein beschrijf automatisch gecontroleerd door het kadaster om na te gaan of de huidige waarde van de woning nog overeenstemt met het oorspronkelijk KI; kocht je voor deze datum met klein beschrijf, dan riskeer je een herziening tot 15 jaar na de aankoopdatum !).
Doe je echter serieuze verbouwingen, die een invloed hebben op de “huurwaarde” van het goed (bv. een vergroting van de bewoonbare oppervlakte of verhoging van het comfort maar bv geen vervanging van het dak) dan ben je eveneens verplicht dit binnen de 30 dagen na beëindiging van de werken aan te geven aan het kadaster voor de herziening van het KI (tenzij je woning in een "grootstedelijke probleemzone" ligt; in dit geval wordt de herziening met 6 jaar uitgesteld: informeer je!).
Ga je niet akkoord met je KI, dan kan je bezwaar indienen. Dit moet je wel doen binnen de 2 maanden na de officiële toekenning van je KI.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?