Laat je niet meeslepen door je enthousiasme

 

Koop nooit een onroerend goed zonder dat je er alles over weet wat er over te weten valt. Als de verkoper aandringt op een snelle beslissing, probeer dan tijd te winnen door een optie op het goed te nemen. Dit wil zeggen dat de verkoper er zich toe verbindt het goed aan niemand anders te verkopen binnen een bepaalde termijn, bv. een week, 14 dagen of een maand. Zo heb je de tijd informatie in te winnen, eventueel een expertise te laten uitvoeren, alle vereiste gegevens omtrent je lening te verzamelen en je notaris te raadplegen over de tekst van de verkoopovereenkomst.

Teken nooit een voorlopige verkoopovereenkomst (ook wel "compromis" en beter "onderhandse verkoopovereenkomst" genoemd) als je nog niet zeker bent van je zaak, want in tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden, is zo'n overeenkomst wel bindend.
Je kan eventueel wel opschortende voorwaarden laten opnemen in een onderhandse verkoopovereenkomst (bv. verkoop is nietig als er geen stedenbouwkundige vergunning of hypotheeklening wordt verkregen of als een perceel geen bouwgrond blijkt te zijn). Het is het veiligste om dit door een notaris te laten opstellen, doorgaans rekent hij hiervoor geen extra kosten aan als de definitieve verkoop ook via hem gaat.
(zie ook onder : De aankoop: gang van zaken)

Bezoek het goed van je dromen ook eens op een werkdag, dan heb je een beter beeld van eventuele geluidsoverlast, stankhinder enz.
Denk goed na over de ligging van het goed, hoe zit het met de nabijheid of de bereikbaarheid van scholen, winkels; is de aanschaf van een tweede wagen noodzakelijk; probeer een beeld te krijgen van de buren...

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?