De schuldsaldoverzekering

foto: Young Budget Homes

Hoewel een schuldsaldoverzekering niet meer verplicht is om te kunnen genieten van het fiscaal voordeel van een hypothecair krediet, blijft het aangeraden een dergelijke verzekering af te sluiten. De schuldsaldoverzekering is een levensverzekering die waarborgt dat in geval van overlijden van de ontlener, het nog te betalen bedrag wordt uitgekeerd en dus de lening verder wordt afgelost. Wanneer het hypothecair krediet door meer dan 1 persoon is aangegaan (zoals vaak het geval is bij samenwonende of getrouwde koppels), splitst men de verzekering meestal op onder beide partners. Houdt daarbij rekening met de verwachte toekomstige inkomsten van beide partners: wanneer je verwacht dat je beiden een gelijkwaardig inkomen zal hebben in de toekomst, kan je de verzekering aangaan in een verhouding van 50/50 voor elke partner. Verwacht je echter dat bv. de man een hoger inkomen zal hebben, of dat de vrouw thuis zal blijven als huisvrouw, kan je de verdeling hieraan aanpassen naar bv. 60/40% of 75/25%.

Het is ook mogelijk om bovenop de schuldsaldoverzekering een zogenaamde ‘tegenverzekering’ aan te gaan, waarbij in geval van overlijden van één van beide partners niet alleen het gedeelte van de lening van die partner wordt uitgekeerd, maar ook het gedeelte van de lening van de overlevende partner.

Houdt er rekening mee dat de schuldsaldoverzekering enkel in werking treedt in geval van overlijden, niet in het geval van inkomensverlies door ziekte of ongeval. Hiervoor kan je eventueel beroep doen op de gratis verzekering ‘gewaarborgd wonen’ van de Vlaamse Regering.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?