Leningen van na 1 januari 2005 tot 31 december van 2014/ leningen vanaf 2015

Opgepast: Bevoegdheid fiscale aftrek woonkredieten overgeheveld naar de gewesten in 2014

Sluit je een hypothecaire lening af voor het bouwen, verbouwen of kopen van een eigen en enige woning dan gelden sinds 1 januari 2005 vereenvoudigde fiscale regels in het Vlaams Gewest.

De bij oudere leningen beschreven "basisaftrek van de intresten", de woningaftrek en de "verrekening van een deel van de onroerende voorheffing", die allen betrekking hebben op je onroerende inkomsten, werden afgeschaft. In de plaats hiervan wordt het Kadastraal Inkomen van de eigen woning volledig vrijgesteld van belasting. Onroerende voorheffing blijf je wel betalen.

De "bijkomende intrestaftrek" en de "aftrek van kapitaalaflossingen en verzekeringspremies" werden vervangen door 1 af te trekken basisbedrag per belastingplichtige, nl de woonbonus. Op een hypothecaire lening , aangegaan voor het verwerven van een eigen en enige woning en met een looptijd van minstens 10 jaar, genoot je sinds 2005 en tot eind december 2014 een belastingvermindering op een geplafonneerd basisbedrag van maximaal 2280 eur gedurende de ganse looptijd van de lening, en een bijkomende som van 760 euro gedurende de eerste 10 jaar per persoon per jaar.
Afhankelijk van het inkomen, wordt op dit bedrag de belastingbesparing berekend tegen 50% of 45% (een effectieve belastingbesparing van 1520 en 1368 euro per jaar).

Omwille van de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering wordt voor leningen vanaf 2015 het basisbedrag maximum 1520 eur en een bijkomende som van 760 euro gedurende 10 jaar per persoon. Op dit bedrag wordt voor iedereen de belastingvermindering berekend aan een vast tarief van 40% (een belastingbesparing van 912 euro per persoon).

Bij aanschaf van een tweede woning, vb. een buitenverblijf of een opbrengstwoning, vervalt automatisch de bijkomende som van 760 eur op je eerste woning. Indien je voor de aankoop een tweede eigendom een krediet afsluit, dan valt dit fiscaal toch nog onder de fiscaliteit van het langetermijnsparen op federaal niveau. De kapitaalaflossingen van deze lening geven dan recht op een belastingsvermindering van 30% voor het langetermijnsparen.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?