De optie

  foto: P en L woningbouw

Ben je toch nog niet zeker van je stuk en wens je nog wat bedenktijd, dan kan je eventueel een optie nemen op het goed (zie ook onder : Je overweegt een aankoop). Hierbij verbindt de verkoper er zich toe het goed niet aan iemand anders te verkopen binnen een bepaalde termijn, bv. een week, 14 dagen of een maand.
Als je binnen die periode besluit om aan te kopen verwittig je SCHRIFTELIJK de verkoper, de optie wordt dan gelicht en de verkoop is definitief. Daarom is het van belang dat net zoals bij een onderhandse verkoopovereenkomst (zie hierna) alle verkoopsmodaliteiten nauwkeurig zijn opgenomen.
Als je binnen de afgesproken termijn niets doet verloopt de optie en is de eigenaar vrij om het goed aan iemand anders te verkopen.
Soms moet je als kandidaat-koper voor een optie een bepaald bedrag betalen dat door de verkoper beschouwd wordt als een voorschot wanneer de optie gelicht wordt en als een soort schadeloosstelling, wanneer dit niet gebeurt.
Uiterlijk binnen de vier maanden na het lichten van de optie, volgt de notariële akte.

Meer info op www.notaris.be.

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?