Energie sparen

foto: Young Budget Homes : passiefhuis

Al jarenlang zijn we ons bewust van de eindigheid van fossiele brandstoffen. Bovendien blijft de wereldbevolking groeien en het energieverbruik per hoofd stijgen ! Het IEA (International Energy Agency) voorspelt tussen 1995 en 2020 een stijging met 65% !
Tel daarbij de nefaste impact van de vervuilende stoffen die vrijkomen bij verbranding van fossiele brandstoffen op ons leefmilieu ( broeikaseffect ) en je weet dat verregaande maatregelen noodzakelijk zijn, willen we de toekomst van de komende generaties veilig stellen.

Het recente Europese 20-20-20 klimaatplan wil de broeikasgassen tegen 2020 met in totaal 20% verminderen. Daarnaast moet het aandeel van hernieuwbare bronnen voor energievoorziening omhoog tot 20% en wil men ook de energie-efficiëntie met 20% doen stijgen ! Elk potentieel om energie te besparen of emissies te verminderen moet dan ook benut worden.
Rationeel Energiegebruik (REG) enerzijds en het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen anderzijds vormen de twee peilers van een Duurzaam Energiebeleid.
Als je weet dat de Vlaamse gezinnen in 2005 instonden voor 30% van de totale broeikasuitstoot en dat dit aandeel ten opzichte van 1990 nog met meer dan 15% steeg, dan besef je dat je als (ver)bouwer je steen kan en moet bijdragen!
(zie ook "Energiezuinig bouwen " en "Subsidies en steunmaatregelen voor energiebesparende investeringen in woningen")

Enkele jaren gelden bekrachtigde de Vlaamse Regering het nieuwe Energieprestatiedecreet (zie ook "De ruwbouw : isolatie en ventilatie). De "energieprestatie" van een nieuwe of te verbouwen woning moet sinds januari 2006 onder een bepaald E-peil (peil van primair energieverbruik) blijven. Om dit te bereiken moet er naast een correcte isolatie en ventilatie (om geleidings- en ventilatieverliezen te beperken) bijzondere aandacht besteed worden aan :

  • de interne warmtewinsten
  • de mogelijke zonnewinsten (oriëntatie)
  • het rendement van de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie
  • de verlichtingsinstallatie
  • de eventuele toepassing van zonne-energiesystemen !

Onder invloed van het Europese klimaatplan schakelde de Vlaamse Overheid in een hogere versnelling. Met de opstelling van een urgentieprogramma, het Energierenovatieprogramma 2020, wil ze alle daken tegen 2020 geïsoleerd krijgen, alle enkel glas vervangen door isolerend glas en verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen bannen.
Bovendien zal de nieuwe energienorm voor nieuwe woningen nog verstrengd worden en zal elke nieuwbouw ook zelf hernieuwbare energie moeten gaan produceren via zonnepanelen, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling... De uiteindelijke doelstelling is de Europese doelstelling van een 'bijna-energie-neutrale' woning tegen 2021.

Vanzelfsprekend zal je architect de nodige voorstellen formuleren om aan de nieuwe normen te voldoen.

Wil je er meer over weten, neem dan een kijkje op http://www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving en http://www.energiesparen.be/beleid

Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?