De bekabeling van je woning

foto: Architect Van Eynde

In dit hoofdstuk worden alle bekabelingen besproken die in een woning kunnen voorkomen. Naast het electriciteitsnet behelst dit ook het TV- distributienet, de telefoonleidingen, de anti-inbraakinstallatie en de voorzieningen voor domotica.
Gezien de snelle ontwikkelingen op deze domeinen, zowel wat de bekabeling als de toepassingsmogelijkheden betreft, zullen sommige punten slechts kort aangehaald worden. Het is verstandig om even langs te gaan bij het energiebedrijf en het communicatiebedrijf waaronder je woning ressorteert (www.vreg.be, www.belgacom.be, www.telenet.be). Zij kunnen je vertellen welke voorzieningen er voor jouw perceel voorhanden zijn, en op basis daarvan kan je leidingennet gepland worden.


Copyright B-scene - Alle rechten voorbehouden © 2017 Disclaimer - Adverteren ?